4 oorzaken voor een verstoring van werkrelaties

Wees alert!

Werkrelaties
Dr. John Gottman (1942) is een autoriteit op het onderzoeken van relaties tussen mensen. Hij heeft hierover ook diverse boeken geschreven. Een voor deze blogpost interessante conclusie is dat werkrelaties binnen teams grote kans op slagen hebben wanneer er in de onderlinge omgang tussen teamleden minimaal 5 positieve uitingen staan tegenover elke negatieve uiting.
Denk hier in positieve zin aan bijvoorbeeld zaken als belangstelling hebben voor elkaar, vragen stellen, empathie en aardig zijn, eerlijkheid en openheid. Als negatieve uitingen kun je denken aan boosheid, bewust kwetsen, kritiek geven bedrog of een vijandige houding.

Conflicten

Gottman heeft ook aangetoond dat conflicten binnen een (werk)relatie op zich goed zijn. Conflicten brengen ons emotioneel in beweging. Het op een constructieve manier uiten van boosheid of frustratie klaart de lucht en voorkomt zo verstoring in werkrelaties. Het op de juiste manier omgaan met feedback is hier een van de belangrijkste tools voor.

‘Four horsemen of the apocalypse’

Misschien een beetje dramatisch; Gottman vergelijkt in zijn onderzoek de vier belangrijke ‘killers’ in  relaties en werkrelaties met de vier ruiters van de Apocalyps. De vier ruiters zijn symbolische Bijbelse beschrijvingen voor verschillende gebeurtenissen die plaats zullen vinden in de eindtijd.

verstoringen in werkrelaties

1 Kritiek.   

Er is verschil tussen het uiten van een klacht of het geven van kritiek. Bij een klacht wordt aangegeven welk gedrag lastig wordt gevonden. Kritiek gaat verder en richt zich op de persoon en de identiteit van de ander. Het probleem wordt op aanvallende wijze bij de ander neergelegd.

Klacht: “Ik vind het echt vervelend dat je geen duidelijke afspraak hebt gemaakt met deze klant.”
Kritiek: “Typisch weer die onverantwoordelijkheid van jou om weer eens geen duidelijke afspraken te maken!”

Het uiten van een klacht houdt de deur open om tot een oplossing en goede afspraken te komen. Het uiten van kritiek ‘spijkert’ deze deur na verloop van tijd stevig dicht waardoor teamleden uit elkaar groeien.
Kritiek is overigens gemakkelijk te herkennen aan het gebruik van woorden als: altijd, nooit, waarom ben je zo…, typisch voor jou om…, etc.

2 Minachting

Dit gaat een stap verder dan kritiek of verwijt en een tweede oorzaak van verstoring in werkrelaties. Met minachting laat je openlijk zien dat je geen respect hebt voor de ander en diens mening.
Wanneer we vanuit de mindset van minachting communiceren, zijn we ronduit gemeen. We behandelen anderen met respectloosheid, maken hen belachelijk, gebruiken sarcasme, persiflages, of spot. Het doel hiervan is bewust beledigen of zelfs onderuit halen van (de eigenwaarde van) de ander.

Bijvoorbeeld: “Ons hele team werkt keihard aan de omzettargets maar jij zet ons met het maken van slechte afspraken in één klap op 2-0 achterstand. Wat ben je toch een ongelooflijke sukkel. Ik begrijp niet waarom ze jou ooit hebben aangenomen.”

verstoringen in werkrelaties

3 Verdedigen.

Hoewel het volkomen begrijpelijk is om jezelf te verdedigen als je gestrest of aangevallen voelt, heeft deze aanpak vaak niet het gewenste effect. Sterker nog, verdediging zal vaak tot een conflict escaleren wanneer de ander zich niets van je ‘ja-maar’ of tegenargument aantrekt. Door jezelf te verdedigen, laat je de ander in essentie eigenlijk zien dat je zijn/haar zorgen niet serieus neemt en dat je geen verantwoordelijkheid en eigenaarschap wilt nemen voor je nalatigheden of fouten.

Bijvoorbeeld:
Vraag: “Heb je inmiddels die klant gebeld om duidelijke afspraken over de levering met hem te maken?”

Verdediging: “Ik heb daar geen tijd voor gehad omdat ik het druk heb. Waarom bel je hem niet even zélf. Het is ook jouw klant.”

Niet defensieve reactie: “Sorry, ik ben het vandaag vergeten Ik bel hem morgenvroeg meteen.”

4 ‘Stonewalling’

Stonewalling is vaak een gevolg van minachting en treedt op wanneer iemand zich terugtrekt uit de interactie, zichzelf afsluit en gewoon niet meer reageert. Iemand trekt zich mentaal of fysiek terug uit de relatie en er wordt niet (meer) gereageerd op wat wordt gezegd of gedaan. Stonewalling is destructief en een belangrijke verstoring in werkrelaties.

Wanneer je het gevoel hebt dat je in een situatie van Stonewalling bent beland, stop dan de discussie en stel de ander dan bijvoorbeeld voor om een pauze te nemen:
“Oké, we zijn te boos om hierover te blijven praten. Zullen een pauze nemen om er allebei over na te denken en er  over een uur op terugkomen?”

Bekijk deze YouTube nog even:

werkrelaties

Jouw team

Kijk eens binnen je eigen team en de werkrelaties daar of één of meerdere van deze ‘horsemen’ zich met regelmatigheid laat gelden. Zo ja, betekent dit werk aan de winkel.

Natuurlijk kun je ons altijd even bellen voor tips en advies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven