Who are you?

Personalcolor geeft een haarscherp beeld van hoe jij als persoon in elkaar zit, hoe jij je wilt laten zien in de wereld, waar jij energie uit haalt en wat jou energie kost. Het laat ook zien waar je voorkeuren liggen, waar jouw kwaliteiten het best tot hun recht komen en wat écht bij jou past.

Dit ‘plaatje’ van jou noemen we het ‘Zelfbeeld’.

Het is natuurlijk leuk wanneer je steeds meer over jezelf te weten komt. Echter, we hebben ook nog zo iets als onze bekende ‘blinde vlek’. Daarom wordt ook de essentiële vraag: “Hoe ervaren anderen mij?” met Personalcolor beantwoord.

Dit beeld noemen we het ‘Feedbackbeeld’; het beeld dat anderen van je hebben.

Dit beeld vullen vrienden, collega’s familieleden, etc. op jouw verzoek voor je in. Deze mensen kennen je namelijk misschien wel op een heel andere manier.

Het zal je verbazen hoe je omgeving je soms ziet!

Waarom een Feedbackbeeld?

Wanneer we doen wat we ‘normaal’ doen, krijgen anderen automatisch een bepaalde indruk van ons. Dat kun je niet of nauwelijks beïnvloeden. Anderen zullen ons ook altijd behandelen conform de indruk die ze van ons hebben.

Zelfbeeld en Feedbackbeeld zijn niet altijd gelijk. Sterker nog; in slechts 23 % van alle situaties komt je Zelfbeeld daadwerkelijk overeen met je Feedbackbeeld? Met andere woorden: in slechts 23 % van alle situaties zien anderen je op dezelfde manier zoals jij jezelf ook ziet.

De impact hiervan kan groot zijn; in een overgroot gedeelte van je interacties met anderen (77 %) krijg je mogelijk een andere reactie dan je eigenlijk verwacht of wilt. Dit met alle gevolgen van dien.

Soms merk je dit ook niet eens op dat specifieke moment maar zie je het pas later terug in beslissingen die anderen nemen over jou als mens of in zaken waar jij een belang bij hebt.
Als medewerker krijg je misschien niet die promotie die je zo graag hebt. Als leidinggevende lukt je misschien niet het gewenste gedrag bij je medewerkers te ontwikkelen. Als collega krijg je geen aansluiting met andere collega’s. Als teamlid krijg je te weinig hulp en steun van je andere teamleden. Als verkoper krijg je misschien te vaak nét niet die deal rond.

Kun je je voorstellen hoe het je leven en werk gemakkelijker maakt wanneer je dit effectief kunt beïnvloeden!

Inzetten van Personalcolor

Personalcolor versterkt je (persoonlijk) leiderschap, helpt bij je loopbaanontwikkeling, verbetert je relaties met anderen of vergemakkelijkt het realiseren van persoonlijke ontwikkeldoelstellingen. Personalcolor helpt je om effectief te communiceren en geeft je volop inzicht in wie jij bent maar ook wie de ander is. Met dat laatste wordt ook het samenwerken met anderen of het leiding geven aan mensen een peulenschil.

Teambuilding en teamontwikkeling

Met Personalcolor leer je dus jezelf en de ander helemaal kennen. Dit is niet alleen op individueel gebied van grote waarde. Juist binnen teamprogramma’s is Personalcolor daarom ook een waardevolle tool.

Ieder teamlid ontdekt vanuit Personalcolor zijn/ haar eigen drijfveren, persoonlijkheid, voorkeursgedrag, persoonlijke sympathieën en antipathieën. Tevens raakt men bekend met die van de andere teamleden. De focus verschuift van het letten / reageren op andermans gedrag naar het waarderen van andermans kwaliteiten. Het team leert een gezamenlijke ‘taal’ te spreken.

Deze ‘taal’ vergroot het onderling vertrouwen. Men leert elkaar immers beter kennen en waarderen waardoor teamleden nóg gemakkelijker en beter gaan samenwerken. Daarnaast maakt een gemeenschappelijke ‘taal’ de onderlinge communicatie en het gebruiken van feedback stukken eenvoudiger.

Kleuren

Het Personalcolor instrument maakt gebruik van vier basiskleuren; rood, geel, groen en blauw. Iedere kleur heeft zijn eigen, specifieke betekenis. Dit zorgt ervoor dat de uitkomst meteen herkenbaar en gemakkelijk te interpreteren is en dus goed te gebruiken is in de dagelijkse praktijk.

Personalcolor profielen worden gemakkelijk en volledig vertrouwelijk via online vragenlijsten samengesteld. Hoe je Personalcolor ook inzet, waardevolle inzichten zijn telkens gegarandeerd!

Tot slot

Belangrijk om nog te vertellen is dat Personalcolor profielen nooit in termen van ‘goed’ of ‘fout’, ‘juist’ of ‘onjuist’ worden uitgelegd. Integendeel; deze profielen maken duidelijk waar ieders drijfveren en kwaliteiten liggen en geven een mooi inzicht op de gezichtspunten die mensen van nature innemen en die naar buiten komen in hun gedrag en hun manier van communiceren.

Personalcolor is een product van Personalcolor Nederland. OrganisatieGroei is geaccrediteerd partner.