Stel jezelf eens de vragen:

  • “Weet ik precies waar ik naar toe wil?”
  • “Zijn mijn ‘stippen op de horizon’ helemaal duidelijk en weet ik hoe daar te komen?”
  • “Realiseer ik mijn ambities wel voldoende en boek ik voldoende resultaten?”

Wanneer je jezelf op één of meerdere van deze vragen het antwoord “Nee” of “Weet ik niet (precies)” geeft, zal het je meteen helder zijn dat de doelen die je voor ogen hebt onvoldoende duidelijk genoeg gedefinieerd zijn. Hetzelfde geldt dan automatisch ook voor je strategie om die te bereiken.

Zonder een heldere ‘Stip aan de horizon’ heb je geen duidelijke missie of krachtige visie. Het is bijna onmogelijk om gericht ergens naar toe te werken, doelen te halen of ambities te realiseren. Een extra gevaar schuilt erin dat ook je medewerkers de gewenste focus gaan missen omdat zij niet goed weten waar jij naar toe wilt.

Dat voelt niet goed en dat is ook niet goed!

Strategie met Ballen is onze verbluffend snelle, eenvoudige maar ook gedegen manier om ervoor te zorgen dat jij beschikt over een helder doel én een duidelijke route daar naartoe. De methode leidt tot een krachtige strategie zodat jij de best mogelijke keuzes kunt maken en stappen kunt zetten. Jij staat weer voor 100% aan het roer!

Heb jij de ‘Ballen’ hiervoor?

‘Strategie met Ballen’ is dé tool bij o.a:

Teamontwikkeling

Hoe zorg je ervoor dat je teamleden dezelfde ‘Stip op de horizon’ houden? Hoe veranker je het aspect ‘samenwerken‘ rotsvast in jouw team en bij je medewerkers?  Hoe vergroot je het onderlinge vertrouwen en zorg je ervoor dat je teamleden het teambelang steeds voor ogen houden? ‘Strategie met Ballen’ geeft je hier alle tools voor in handen.

Je onderneming op koers!

Voor jou als directie of MT van een onderneming is het natuurlijk primair van belang om een duidelijke ‘Stip op de horizon’ te hebben. Wat is je Missie, wat is je Visie?  Welke kant wil je met je organisatie op en welke keuzes en stappen horen daarbij?
Tijdens een intensieve en interactieve Strategy Day word je hierin begeleid zodat je precies en haarscherp weet waar en hoe naar toe!

Persoonlijke ontwikkeling

Als mens hebben we allemaal dromen. Allemaal hebben we dat ideale ‘plaatje’ in ons hoofd.
Deze dromen lijken echter vaak (te) ver weg en daarom blijft het helaas bij velen van ons bij ‘dromen en wegdromen’.
Met een Strategy One breng je hier op een actieve en praktische manier verandering in. Je ontdekt de kracht van je dromen en krijgt handvatten in hoe deze stapsgewijs en doelgericht te realiseren. Een geweldig mooi en energiek proces!

Loopbaanontwikkeling

Het bepalen van een eigen loopbaankoers is een hele opgave, ook wanneer je op dit moment een top job hebt. Jij bent als professional als het ware zélf het merk en het product. Maar waarom zou iemand dit van je kopen?
Loopbaanontwikkeling zonder loopbaan-strategie is schieten met veel hagel en hopen op een beetje geluk.
Hoe kan dát nu anders? Juist; met een loopbaansessie van Strategie met Ballen!

Life changing events

Er zijn altijd gebeurtenissen die ons leven op de kop zetten en die vragen om een nieuwe en duidelijke koers. Denk maar eens aan het krijgen van kinderen, het starten van een onderneming maar ook ontslag, pensioen of een bedrijfsoverdracht. Welke gebeurtenis het ook betreft; voor jou is het belangrijk nieuwe , duidelijke en natuurlijk voor jou ‘juiste’ keuzes te maken. Strategie met Ballen is hier dé tool voor.

‘Strategie met Ballen’ is een geregistreerd product van Thomas Business Support. OrganisatieGroei is geaccrediteerd partner.