Coaching

Coaching is een persoonlijke en mentale ondersteuning waarbij jij als coachee de tools krijgt om het beste uit jezelf te halen of om lastige thema’s in je leven aan te pakken.

De coaching van OrganisatieGroei helpt je om telkens en maximaal te gaan voor jouw happiness, welzijn, balans, persoonlijke ontwikkeling, het ‘neerzetten’ van wat voor jou belangrijk is, ‘de koe bij de horens te pakken’ of manieren te vinden v.w.b. het omgaan met lastige thema’s die op dat moment in je leven spelen.

Vanwege het daadkrachtige karakter van onze coaching, noemen we die dan ook wel ‘Performance Coaching’.

Coaching is een heel normaal iets en waardevol voor iedereen. Er zijn immers tal van situaties waarbij we een buitenstander met een frisse blik nodig hebben om ons te helpen anders tegen zaken aan te gaan kijken, ingesleten (denk)patronen te doorbreken of nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Soms hebben we het ook gewoon nodig dat iemand anders ons even confronteert met onszelf.

Einstein heeft dat ooit treffend gezegd:

“We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”

Bij OrganisatieGroei richten we ons met onze coaching specifiek op mensen die op welke manier dan ook vorm geven aan organisaties. Van eigenaren, directies, MT leden, leidinggevenden, en teams tot aan individuele medewerkers toe.

Emoties en overtuigingen

Emoties horen bij ons mens-zijn en worden vooral merkbaar wanneer we met anderen samenwerken in teams en organisaties. Gaan we niet goed met vooral onze negatieve emoties om dan ontstaan in toenemende mate conflicten, (werk)stress, slechte communicatie, boosheid en/of een gevoel van onmacht.

Die ‘neerwaartse spiraal’ ontstaat ook wanneer je bijvoorbeeld je ‘ei’ niet kwijt kunt, je ambitie steeds maar niet kunt realiseren, onvoldoende ‘uit de verf’ komt of aanloopt tegen lastige thema’s in je (privé) leven.

Je hebt niet veel fantasie nodig om te beseffen wat dit alles kan doen met je levensgeluk en je effectiviteit van werken. Ook anderen kunnen hier de gevolgen van merken. Denk maar eens aan je partner, kinderen of je werkgever. Alleen al Stress is in 30% van alle gevallen de oorzaak van ziekteverzuim.

Coaching is preventief denken

Als mens zijn we voortdurend preventief bezig. We verzekeren ons tegen schade, we sporten om fit en gezond te blijven en op allerlei manieren proberen we gevaarlijke situaties te voorkomen.

Op het mentale vlak zijn we helaas minder voortvarend. We overschatten geregeld onze mentale veerkracht, steken onze kop in het zand wanneer zaken ons emotioneel teveel worden of schieten in de ontkenningsfase:

Nee hoor, met mij gaat alles goed!”

We verwachten van onszelf immers dat we onze eigen boontjes moeten kunnen doppen en we lopen liever ook niet met onze ‘sores’ te koop. Pas wanneer we écht geen uitweg meer zien of omstandigheden ons volledig boven het hoofd dreigen te groeien, zoeken we hulp.

Achteraf beseffen we dan pas hoeveel deze denkwijze ons gekost heeft. Niet alleen in stress, vermoeidheid, geluk en kwaliteit van leven maar ook in inzetbaarheid, prestaties, relaties en zelfs gemiste kansen!

Coaching als dé oplossing

Onderzoek laat zien dat coaching het meest effectieve middel is voor iedereen die het beste uit zichzelf wil halen of goed wil omgaan (lastige) persoonlijke levensthema’s.

Afhankelijk van het thema, ligt de focus van onze coaching op groei en ontwikkeling of wordt gericht gewerkt om bestaande (probleem)situaties afdoende op te lossen.

De thema’s die in onze coaching aan de orde kunnen komen zullen telkens verschillen. Het beoogde eindresultaat zal echter altijd hetzelfde zijn; sterk in je schoenen staan, optimale relaties, goede samenwerking met collega’s , duidelijke communicatie, effectief je grenzen kunnen aangeven, lekker in je vel zitten, een goede balans in je leven en uiteindelijk een gezonde ontwikkeling van mens en organisatie.

Coaching thema’s

In principe is elk thema waar je als mens met vragen zit of oplossingen zoekt, een thema om met een coach te bespreken.

Enkele voorbeelden van coaching-thema’s:

 • Persoonlijke effectiviteit. Realiseren van doelen en resultaten.
 • Leiderschapsontwikkeling en effectief leiderschap.
 • Teamcoaching.
 • Ontdekken van kernkwaliteiten en het beter ‘uit de verf’ kunnen komen.
 • Werken aan persoonlijke en professionele blokkades. ‘Wat houdt me tegen?
 • Stressmanagement en ‘ombuigen’ van beperkende overtuigingen.
 • Communicatie en assertiviteit.
 • Grenzen aangeven en goed kunnen geven en ontvangen van Feedback
 • (verbeteren) Relaties met anderen.
 • Burn-out (preventie en herstel).
 • Loopbaancoaching en -ontwikkeling.
 • Allerlei mogelijke thema’s op het gebied van zingeving, identiteit en persoonlijke uitdagingen.
 • Situaties waar knelpunten worden ervaren; bijvoorbeeld relatie, onzekerheid, verwachtingen naar anderen.
 • ‘Life events’ of terugkerende conflictsituaties.
 • Het maken van de juiste keuzes bij belangrijke dilemma’s.

5 P’s

Het succes van de coaching van OrganisatieGroei ligt in een duidelijke en concrete aanpak. Wat het onderwerp ook is, je gaat to the point, ‘pakkend’, resultaatgericht, onder respectvolle begeleiding en in een vertrouwelijke setting aan de slag. Geen moeilijke theorieën of ingewikkelde verhalen.

Op elk moment van de coaching weet je waar je mee bezig bent. en waarom. Je hebt a.h.w. een routekaart in de vorm van onze 5 P’s:

Perspectief: Waar wil je naartoe? Wat is belangrijk voor jou? Wat verlangt de organisatie of je team van jou? Wat is jouw ‘Stip aan de horizon’?

Probleem of uitdaging: Waar loop je tegenaan? Wat wil je veranderen? Wat is voor jou een stevige uitdaging? Waarin wil je jezelf ontwikkelen? Wat zie je als lastig of misschien zelfs onoverkomelijk? Waarmee confronteren anderen je telkens?

Persoonlijkheid: Wie ben jij? Hoe zit jij in elkaar? Wat zijn je voorkeuren? Wat irriteert je? Wat past bij jou? En wat juist niet?

Persoonlijke verantwoordelijkheid:  Jij bent ‘accountable’ voor je eigen leven, je keuzes en je acties. Stel je eens de ‘power’ voor die je voelt wanneer je steeds kunt ‘staan’ waarvoor je wilt ‘staan’ en ‘zijn’ wie je wilt ‘zijn’? Tijdens onze coaching word je je steeds verder bewust welke ‘plek’ je voortaan wilt innemen en waar anderen je ook op kunnen gaan aanspreken.

Plan van aanpak: Welke concrete stappen kun je zetten? Wat kun je allemaal doen? Welke mogelijkheden heb je? Welke keuzes ga je ook daadwerkelijk maken? Wat ga je doen? Wie ga je hierbij betrekken? En …….. niet onbelangrijk; wat heb je al (gedaan) of waarin ben je al bekwaam?

Getriggerd? Reageer dan snel en maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek!