Wat we zien en wat we willen zien

We zien gelukkig veel organisaties die een duidelijke ‘stip op de horizon’ hebben gezet en daar met hun teams naartoe willen werken. Helaas weten ze soms ook niet hoe ze die daadwerkelijk moeten bereiken omdat ze verzand raken in teamproblematiek. Managers hebben dan het gevoel dat ze voortdurend brandjes aan het blussen zijn omdat hun medewerkers en teams (te) veel aandacht en sturing vragen. De kans is vervolgens groot dat deze managers blokkeren in de ontwikkeling van hun eigen leiderschap. Capaciteiten van medewerkers worden niet gebruikt en de medewerkers zelf komen niet tot hun volle recht.

Bedenk zelf eens: waar staat jouw organisatie m.b.t. haar medewerkers en teams?

  • Hoe is het gesteld met de samenwerking en het vertrouwen binnen- en tussen teams?
  • Kunnen medewerkers tot hun volle potentieel groeien?
  • In hoeverre hebben managers alle tools om de strategie van je organisatie te vertalen naar medewerkers?
  • In hoeverre worden ideeën en inbreng van medewerkers gewaardeerd en benut?
  • Hoe gaan je medewerkers om met veranderingen?
  • Hoe effectief kunnen managers zélf werken?
  • Is er binnen teams sprake van een ‘wij versus zij’ of een ‘wij’ cultuur?
  • Worden de beoogde teamresultaten bereikt, en zo ja, hoe?
  • Hoe communiceren medewerkers onderling en hoe wordt er omgegaan met feedback?
  • Hoe is het gesteld met verzuim?

 

Wij willen bijdragen aan teams en organisaties die, ook bij veranderingen, in staat zijn een cultuur te scheppen waarin iedere medewerker – van hoog tot laag – wordt uitgedaagd om zijn/haar kwaliteiten te ontwikkelen en in te zetten. Teams waar samenwerken, zelfreflectie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid vanzelfsprekend is. We willen managers zien en ondersteunen die het lef hebben om de controle over hun medewerkers los te laten en een stijl van leidinggeven te hanteren waarbij ze iedere medewerker iedere dag weer uitdagen het beste uit zichzelf te halen en ze meer autonomie en verantwoordelijkheid te bieden.

Ontvang gratis ons e-book

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang ons e-book met 25 inspirerende verhalen over leiderschap.