Hoe krijg je in sneltreinvaart een high performance team!

Tien geboden van het nieuwe leidinggeven

high performance

Leiderschap

Iedere organisatie wil optimaal functionerende teams. We hebben het dan over een high performance team.
Belangrijk om nu de definitie van leiderschap helder te hebben.
Leiderschap zou je kunnend definiëren als een interactie tussen degenen die de leiding hebben en degenen die deze leiding volgen. De leidinggevende probeert op basis van persoonlijk contact de prestaties van individuele medewerkers te beïnvloeden door hen goed te instrueren, te motiveren en te inspireren. Daarnaast zorgt de leidinggevende ervoor dat medewerkers optimaal met elkaar in teams samenwerken.

Leiderschap is ook gericht op het bereiken van resultaat. Dat kunnen concrete doelen zijn of het realiseren van een aanlokkelijk toekomstbeeld.

leiderschap

‘Old school’ vs. ‘New school’

De leiderschapsstijl die uitgaat van het uitoefenen van controle bestaat nog steeds. Het is de visie van leidinggevenden dat medewerkers hun leiderschap moeten volgen om tot de beoogde resultaten te komen. Het klassieke beeld van de leider als ‘sterke man’ dus.

Organisaties moeten tegenwoordig echter steeds wendbaarder zijn. De nieuwe generatie van-medewerkers vraagt vertrouwen, waardering, autonomie en de mogelijkheid om hun creativiteit en talenten volledig in te zetten. Zij vinden inspiratie in ambitieuze doelstellingen en een hoge mate van verantwoordelijkheid.

‘New school denken’ vraagt om leiders die weten hoe ze hun medewerkers maximaal kunnen laten ‘shinen’ terwijl ze zelf hierbij op de achtergrond blijven. Dienende leiders dus.

Het nieuwe leidinggeven

Ruimte geven aan medewerkers, durven delegeren en loslaten. Maar bijvoorbeeld ook: duidelijk zijn over de resultaten die bereikt moeten worden en het monitoren van output.

Dit zijn de ‘Do’s’ bij dienend leiderschap:

 • Je focust je op het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers. Laat blijken dat je vertrouwen hebt in de kwaliteiten van je mensen door hun input serieus te nemen. Doe een beroep op hun expertise en betrek ze actief bij het ontwikkelen van initiatieven.
 • Jouw feedback is glashelder over zowel positieve zaken als de ontwikkelpunten. Je spreekt steeds je waardering uit en geeft complimenten.
 • Medewerkers zijn veilig in het ook jou feedback geven over je functioneren. Jij bent open over de leerpunten die je bij jezelf hebt ontdekt en de manier waarop je deze wilt aanpakken. Ook als leider streef je immers naar high performance.
 • Je doet voortdurend een beroep op het probleemoplossend vermogen en de zelfstandigheid van je mensen. Je stelt de juiste vragen vanuit bijvoorbeeld het ‘GROW model.
 • Alle leidinggevenden in je organisatie hebben voortdurend oog voor mogelijke verstoringen of zaken die individuele medewerkers als probleem ervaren. Vooral m.b.t. de drie ‘systeemaspecten’ ‘Balans’, ‘Rangorde’ en ‘Binding’.
 • Je zorgt ervoor dat teamleden dezelfde ‘taal’ spreken en pakt verstoringen meteen op een ‘dienende’ manier aan. Lees hier over een prachtig instrument hiervoor.
 • Zorg voor een duidelijke en ambitieuze ‘stip op de horizon’. Daag je mensen uit! Vanuit high performance team verlangen je mensen naar uitdaging.
 • Je investeert in de voortdurende ontwikkeling van je mensen. Een open deur, maar juist bij high performance medewerkers wordt hier te weinig aandacht aan besteed.
 • Jij bent alert op je eigen voorbeeldgedrag. ‘Practise what you preach’ is jouw lijfspreuk. Deze factor is een n.l. belangrijke aanleiding dat medewerkers vroegtijdig hun ontslag nemen. Dit artikel hierover is dat ruim 1.325.000 keer gedeeld op LinkedIn!
 • Je hebt niet alleen oog voor de belangen van je mensen, maar ook die van alle overige stakeholders.

Nice to have of Need to have?

Dienend of faciliterend leiderschap is geen hype. Er is een heuse ‘War for talent’ gaande in de huidige economie. Organisaties die vasthouden aan ‘controle’ binnen hun werkrelaties, gaan deze ‘War‘ beslist verliezen.

De ’10 geboden’ zoals ze hierboven opgesomd staan, vragen nogal wat. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat je de nodige vraagtekens hebt over hoe dit allemaal te realiseren. Stel ons je vragen!

2 reacties op “Hoe krijg je in sneltreinvaart een high performance team!

 1. Paula Vlaar zegt:

  Ik heb nu een aantal blogs gelezen van jullie en wordt er iedere keer vrolijk van. Ik sta achter jullie visie en probeer dit ook in praktijk te brengen. Het lijkt me leuk om hierover met jullie van gedachten te wisselen.

  groetjes Paula

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven