Samenwerking met anderen lastig? Niet op deze manier!

Een goede samenwerking is niet vanzelfsprekend!

Kijken we naar de talloze onenigheden of tegenstellingen tussen medewerkers, leidinggevenden en directies binnen organisaties, kunnen we het er met elkaar over eens zijn dat samenwerking en omgaan met anderen best lastig kan zijn.

Is de ander interessant?

De kern achter dit alles is echter eenvoudig; mensen zijn méér dan alleen hun verschijning, gedrag of communicatie. In wezen is datgene wat mensen zeggen of doen ook niet zo interessant. Veel boeiender is het weten van de onderliggende reden waaróm ze iets zeggen of doen.
Kijken we dan meteen ook even in onze eigen spiegel, is het ook niet zo interessant dát we ergens boos of verdrietig om worden, maar wel wat telkens de oorzaak is van deze reacties.

menselijk gedrag

Ui

De metafoor van de ui wordt vaak gebruikt en het afpellen van de lagen van de ui zijn spreekwoordelijk. Ook mensen hebben deze lagen. Iedereen heeft wel de ervaring dat je anderen pas echt door de tijd leert kennen en dat zelfs na een jarenlange samenwerking of relatie, anderen je nog steeds positief of negatief kunnen verrassen. Boeiend toch!

Wie is die ander?
In het begin van de jaren ’90 introduceerde Robert Dilts het model van de zgn. ‘Logische Niveaus’. Hij bouwt met dit model verder op het werk van Gregory Bateson, een bekend auteur op het gebied van communicatie en systeemtheorieën.
In Dilts’ model worden a.h.w. de 6 lagen van ‘de Ui’ die ieder mens heeft beschreven. Dit model is dan ook écht goud waard wanneer je goede en vooral functionele relaties en samenwerking met anderen nastreeft.

Baboesjka

Je kent de Russische Baboesjka poppen wel waarin het ene poppetje in het andere poppetje verborgen zit. Je ‘pelt’ de Baboesjka af van buiten naar binnen totdat dat ene piepkleine poppetje overblijft. Dat kleine poppetje is tevens wél de kern. Op exact dezelfde manier werken ook de logische niveaus.
Dilts’ model helpt allereerst jezelf goed te leren kennen en te ontdekken waar je eigen passies liggen.
Met dit model in gedachten ga je daarna ook op een andere manier kijken naar mensen om je heen. Je let steeds minder aan hun gedrag. Je focust je daarentegen steeds meer op hun kwaliteiten en wie ze in de kern zijn.

‘Voorstelrondje’

We zullen de Baboesjka’s  aan je voorstellen zodat je ze meteen voor jezelf herkent en kunt invullen. Met die wetenschap kun je daarna ook naar mensen in je omgeving gaan kijken.

1e ‘Baboesjka’, het niveau van Omgeving Ga voor jezelf na: hoe ziet jouw werk / privé omgeving eruit? Waar ben je en wat gebeurt er? Wat is de impact van je omgeving op jou?

samenwerking

2e ‘Baboesjka’, het niveau van Gedrag Gedrag is de eerste echte ‘schil’ van jezelf. Vraag je eens af: “Hoe gedraag ik me?” “Hoe stel ik me op naar anderen en hoe ervaren die mij?” “Wat doe ik wanneer ik gespannen ben of juist wanneer ik ontspannen ben?”

3e ‘Baboesjka’, het niveau van Vaardigheden, Capaciteiten en Kwaliteiten Je vaardigheden schemeren ook al een beetje door in je gedrag maar vormen een aparte ‘schil’. Op dit niveau vraag je jezelf bijvoorbeeld af: “Welke vaardigheden heb ik?” “Wat kan ik?” “Waar ben ik goed in?”

4e ‘Baboesjka’, het niveau van je persoonlijke Overtuigingen en Waarden Op dit niveau stel je je vaak de ‘Waarom’ vraag. Wat is voor jou waar of niet waar? Waar geloof je al dan niet heilig in? Wat is belangrijk voor je en waarvoor ga je de ‘barricaden’ op? Dit ligt allemaal besloten in dit niveau.

5e ‘Baboesjka’, het niveau van je Identiteit We kunnen hier heel kort zijn: de vraag hier luidt; “Wie ben je?” Wie ben je als collega, als ouder, als partner als buur, als ……. ‘Identiteit’ draait om de rollen die je hebt in je leven en de manier waarop je elke rol vervult.

6e ‘Baboesjka’, het niveau van Zingeving Dit is het allerkleinste ‘poppetje’, de kern van wie je bent. Van hieruit begint alles. Hier zit je missie / betrokkenheid waar vanuit je handelt. Op dit niveau beantwoord je de vraag: “Waar sta ik voor?”

persoonlijke missie

Van ‘buiten naar binnen’.

Wanneer een goede samenwerking belangrijk voor je is en je goed met anderen door één deur wilt kunnen, kijk dan eens naar de anderen met dit model in je achterhoofd. Probeer verder als alleen hun gedrag te kijken en te ontdekken welke kwaliteiten en overtuigingen deze personen hebben, welke rol ze innemen en tot slot waar ze écht voor (willen) staan. Je zult merken dat evt. tegenstellingen heel snel zullen verdwijnen door jouw toenemend begrip.

Van ‘binnen naar buiten’.

Dit proces doe je puur voor jezelf. Beschrijf jouw eigen 6 ‘Baboesjska’s’ eens. Het helpt je jezelf nog beter te leren kennen en zaken waar je tegenaan loopt, in de kern aan te pakken. Je gaat je persoonlijke doelen herijken en je denken en doen nog beter op elkaar afstemmen. Eventuele thema’s waar je tegenaan loopt, pak je daarna ook gestructureerd aan.

Zélf ervaren?

Een krachtig en inzichtrijk proces dat we geregeld in onze coaching gebruiken is het z.g.n. ‘Bateson interview’. In een Bateson Interview onderzoeken we gericht o.a. hoe je eigen Logische Niveaus maximaal in te zetten bij het bereiken van je doelen of het oplossen van thema’s in je leven. Je leert je eigen ‘Baboesjka’s’ dus optimaal kennen en te gebruiken.

Vraag ons naar de mogelijkheden!

2 reacties op “Samenwerking met anderen lastig? Niet op deze manier!

  1. S.Ashraf zegt:

    ik werd getriggerd door jullie titel “kijk verder dan je neus lang is”….en erg leuk om te lezen wat je kunt doen om tot je ware ik te komen door hele basale vragen aan je zelf te (laten) stellen.
    ben daarom erg benieuwd hoe het is jezelf verder “af te schillen” om tot je eigen kern te komen.
    die kern is de basis om je passies en talenten goed in te zetten werk maar ook privé en beter samen te werken met de lieve mensen om je heen…wat dat zijn we allemaal, lief in de kern 🙂

  2. Corina zegt:

    Ben heel benieuwd. Mijn authenticiteit zet ik ongemerkt opzij, wanneer ik iets of iemand belangrijk vind. Ik voeg me vanuit een vanzelfsprekendheid, zonder er bij stil te staan wat ‘ik’ nu eigenlijk zelf wil/kan/wie ik ben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven