5 stappen om je team te verbeteren

Wat heeft een team nodig?

Een MT vroeg ons laatst hoe de prestaties van een team binnen hun bedrijf te verbeteren. Het ging nl. mis op samenwerken, communicatie en het nakomen van afspraken. Een klein onderzoek maakte ook snel duidelijk wat de kern van dit alles was. Je raadt het al: te weinig Leiderschap, Vertrouwen en het ontbreken van een duidelijk (Team)Doel!

team verbeteren

Om maar bij het laatste te beginnen: het (Team) Doel

Iedere organisatie heeft ( als het goed is) een duidelijke ‘Stip op de horizon’ en een missie en een visie die tevens ambitie uitstralen. Het allerbelangrijkste is dat medewerkers zich hierin herkennen en dat deze ambitie ook binnen de teams terugkomt in eigen teamdoelen, teamvisie en uiteindelijk in de synergie in de samenwerking. Al met al een heel eenvoudige manier om meteen de samenwerking in je team te verbeteren. Als leider is het jouw taak ervoor te zorgen dat ook op dit vlak je mensen zijn aangehaakt en hun bijdrage kunnen leveren. Het gemakkelijkste gaat dit door strategiesessies te organiseren en bijvoorbeeld gebruik te maken van de methode van ‘Strategie met ballen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden een team te verbeteren met ‘Strategie met ballen’? Neem dan eens deel aan één van onze boeiende workshops!

strategie met ballen

Wanneer je als team een duidelijke stip op de horizon ontwikkelt, heeft dat meteen een positief effect op de focus. Met een groter doel voor ogen verdwijnt namelijk onderling ‘geneuzel’ en worden teamleden zich bewust van wat nodig is om dat doel te bereiken.

De blokkades die het team nog tegenhouden worden duidelijk!

Teamfrustraties


De Amerikaanse consultant Patrick Lencioni heeft de kern van samenwerken in teams vervat in de vijf belangrijkste blokkades die teamleden onderling kunnen ervaren en die het optimaal functioneren van een team stevig in de weg kunnen staan. Het oplossen van deze frustraties staat gelijk aan het verbeteren van elk team. De karakteristieken van deze vijf ‘frustraties’ voor teams die hij heeft beschreven, zijn in het kort:

Frustratie 1. Gebrek aan vertrouwen


Teams verbergen hun zwakheden en fouten voor elkaar of hebben moeite met het aanbieden en ontvangen van verontschuldigingen. Ze geven elkaar onvoldoende feedback en aarzelen om elkaar hulp te bieden of te vragen. Er is onderling weinig interesse voor de privésituatie van andere teamleden of er wordt nauwelijks over gepraat.

Ontwikkeldoel: Vertrouwen creëren.

Creëer een team waarin men elkaar echt kent, vertrouwt en men zich  zich kwetsbaar op durft te stellen, hulp te vragen of eerlijke feedback te geven en te ontvangen. Een eerste stap om dit te bereiken zou bijvoorbeeld kunnen zijn het uitspreken van de verwachtingen die je hebt ten aanzien van je teamleden.

vertrouwen in teams

Frustratie 2. Angst voor conflicten


Conflicten en confrontaties worden als onproductief gezien en gemeden; kritieke en controversiële onderwerpen komen niet op tafel. Teamleden trekken zich terug uit eventuele discussies en echte problemen worden zelden opgelost. Bij vergaderingen houdt iedereen zich ook min of meer op de vlakte.

Ontwikkeldoel: Ga openlijk de ‘strijd’ aan over ideeën en meningen.

Creëer een team dat moeilijke onderwerpen niet uit de weg gaat en ideeën durft uit te spreken en te gebruiken. Het team streeft naar het vinden van een oplossing. Hoe verhit de vergadering ook geweest mag zijn, het team gaat niet uiteen zonder zeker te stellen dat er geen emotionele ‘angels’ zijn blijven steken of schade is aangericht. Een prima eerste stap is hier het maken van een lijst van zaken die de samenwerking nú in de weg staan (de zgn. ‘shit- list’). Ga hierover de discussie met elkaar aan en los de punten op deze lijst op.

Frustratie 3. Gebrek aan betrokkenheid


Er is onduidelijkheid binnen het team over de richting en de prioriteiten ervan. Individuele teamleden brengen weinig ‘offers’ om met het team tot resultaten te komen. Door het team genomen beslissingen missen duidelijkheid en tijdigheid, teamleden stellen zich er te weinig achter op en individuele teamleden twijfelen over gemaakte keuzes. Er is te weinig eenheid in een team om een gezamenlijke weg te kiezen.

Ontwikkeldoel: Teamleden ondersteunen genomen besluiten en (actie)plannen.

team samenwerking verbeteren

Betrokkenheid behelst duidelijkheid en steun. Er is een eenheid in het team en men accepteert dat te lang zoeken naar consensus niet werkt; volledige overeenstemming is zelden mogelijk. Laat ieder zijn standpunt uitspreken en meewegen in de uiteindelijke besluitvorming. Zo ontstaat bereidheid om samen verder te gaan. Bij erg lastige thema’s waarin specifieke teamleden moeite hebben met een bepaalde oplossing, kan de vraag gesteld worden: “Wat heb je nodig om hierin wél met ons mee te kunnen gaan?”

De eerste stap hier echter is ervoor te zorgen dat voortaan elke gemaakte afspraak en elk gesteld doel SMART is. (Specifiek, Meetbaar, Actiegericht, Reëel en Tijdgebonden) . Hierna komt stap 4.

Frustratie 4. Vermijden van verantwoordelijkheid


De teamleden spreken elkaar te weinig aan op afgesproken doelstellingen en missen deadlines en/of belangrijke afspraken. Teamleden die onvoldoende presteren, worden niet aangesproken op hun gedrag. Het wederzijds respect is onder de maat. Gedrag van teamleden wordt onvoldoende ter discussie gesteld.

Ontwikkeldoel: Spreek elkaar aan op het nakomen van afspraken!

Creëer een cultuur waarin regelmatig voortgangsbesprekingen worden gehouden en doelstellingen en (gedrags)afspraken worden vastgelegd. Geef teambeloningen in plaats van individuele beloningen. Bevorder het nemen van collectieve verantwoordelijkheid. Een actie om dit te bereiken ligt vooral in het publiek maken van de doelstellingen van het team. Deze doelstellingen komen tijdens elk teamoverleg weer aan bod. Het spreekt voor zich dat bij elk overleg ieder teamlid ook aanwezig is.

verbeteren team

Frustratie 5. Te weinig aandacht voor resultaten


Wanneer deze frustratie speelt, concentreert het team zich te weinig op de gezamenlijke resultaten. Ook prestaties van individuele teamleden worden te weinig gewaardeerd en successen worden te weinig ‘gevierd’. Het team stagneert, het laat het zich makkelijk afleiden en het raakt prestatiegerichte medewerkers kwijt.

Ontwikkeldoel: Focus op het behalen van resultaten als TEAM!

Zorg ervoor dat het team zich focust op teamresultaten. Een team dat dit doet houdt ook prestatiegerichte en betrokken medewerkers vast, minimaliseert individualistisch gedrag, geniet van successen en zorgt ervoor dat het niet wordt afgeleid. De onder punt 4 benoemde teamdoelstellingen zijn leidend en iedereen krijgt een rol in het realiseren ervan. Iedereen helpt elkaar als teamlid!

Jouw eigen team verbeteren!

  • Hoe zit dat binnen jouw organisatie?
  • Hoe functioneert jouw team?
  • Vormen je medewerkers één ‘organisme’ of zijn het losse individuen?

Wil je met je team aan de slag, dan is het uitvoeren van de teamscan van Lencioni een krachtig en laagdrempelig. Maak online een afspraak of vraag ons om meer informatie.

De teamscan van Lencioni is een vast onderdeel van ons programma ‘Top Team Transformatie’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven