Is jouw organisatie een Employer of Choice?

Hoe bereik je dat?

solliciteren

De geluiden bij organisaties zijn overal hetzelfde: goede en of gespecialiseerde medewerkers zijn steeds lastiger te vinden. Waar tot voor kort werkgevers nog ruime keuze hadden in welke medewerkers aan te nemen, is de situatie nu omgekeerd. Medewerkers hebben een ruime keuze in mogelijke werkgevers.
De prangende vraag voor elke organisatie de komende tijd is dan ook;

“Hoe zorg ik er als organisatie voor dat gekwalificeerde professionals juist voor mij kiezen?” Oftewel

 “Hoe word ik een Employer of Choice ?”

Goed werkgeverschap
Employer of Choice worden vereist een goed werkgeverschap van je organisatie.
Gemakkelijk gezegd maar wat is dat nu precies en hoe creëer je dat?
Hoe maak je jouw organisatie tot een goede werkgever?
Hoe wordt je een werkgever waar mensen graag bij willen werken en dus ook bewust voor kiezen?

Vertrouwen Organisaties die op dit gebied goed scoren, kunnen rekenen op bevlogenheid en betrokkenheid van hun medewerkers. Dit zijn logische gevolgen van een cultuur van vertrouwen binnen organisaties waarbij een werkgever erop vertrouwt dat de medewerkers het beste met de organisatie voor hebben en werknemers erop vertrouwen dat de werkgever goed met hun belangen omgaat. Vertrouwen is een van ultiem belang. (Lees dit blog ook nog eens)

Missie, visie en leiderschap
Een duidelijke missie en goed leiderschap zijn van net zo groot belang. Een missie zorgt er nl. voor dat mensen bij een organisatie willen horen omdat ze zich ermee kunnen vereenzelvigen. Inspirerend leiderschap zorgt ervoor dat mensen zich voor de organisatie met heel hun hart willen blijven inzetten.

Drie Pijlers 
Employer of Choice zijn vraagt veel inspanning van organisaties. Het is niet te bereiken door een strakke website, een mooi gebouw of sec goede arbeidsvoorwaarden. Het vraagt om veel méér; een duidelijke visie op wat medewerkers nodig hebben en naar verlangen!

leiderschap

1          Leiderschap
Goede leiders geloven dat je mensen kunt vertrouwen totdat het tegendeel bewezen is en dat het hun belangrijkste taak is om medewerkers te helpen bij het ontwikkelen van henzelf en hun loopbaan.
Hun visie is dat ze er zijn om winst te maken én om hun mensen zich duurzaam te laten ontwikkelen. Goede leiders zijn minder bezig met hun eigen loopbaan. Ze hebben vooral hun focus gericht op 5 kernwaarden, te weten:
-Integriteit
-Verantwoordelijkheid
-Vergevingsgezindheid
-Compassie
-Empathie.

2          Optimale Relaties
Relatie medewerker – management
Zoals gezegd, dient er sprake te zijn van wederzijds vertrouwen. Het gaat dan om geloofwaardigheid van het management, het respect voor de medewerker als persoon, het creëren van rechtvaardigheid op de werkplek en het daardoor ontstaan van respect vanuit de medewerkers richting het management.
Om deze complexe relatie met je medewerkers op te bouwen geldt voor het management eigenlijk maar één eenvoudige regel: “Practice what you preach!” Dit in elke situatie!

Relatie medewerker – baan
Hoe trots is de werknemer op het imago van de werkgever en hoe bevlogen is hij ten aanzien van zijn eigen werk en de prestaties van zijn team? Geeft de medewerker veel en krijgt hij hiervoor veel terug? Met andere woorden: hoe wordt zijn inzet beloond en heeft hij het gevoel dat hij gewaardeerd wordt? Er dient een goede balans te zijn tussen wat men geeft en wat men ontvangt, zowel vanuit het oogpunt van de werkgever als van de werknemer.

Relatie medewerkers onderling
Hier gaat het om het creëren van een positieve en teamgerichte samenwerking. Essentieel want medewerkers brengen over het algemeen meer tijd door met hun collega’s dan met hun partner of familie. Deze relatie versterk je o.a. door ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde taal spreekt en met een goede feedbackcultuur.

talenten

3          Talenten
Employer of Choice organisaties lopen voorop in het maximaal gebruik maken van de talenten van hun medewerkers. Hun hele communicatie met medewerkers is daarop gericht. Zij richten hun organisatie ook anders in. Ze laten vaste functieomschrijvingen los, doen aan job rotation en verschuiven de focus van competentiemanagement naar talentmanagement.
Steve Jobs zei het al: “Het heeft geen zin om slimme mensen in te huren en hen vervolgens te vertellen wat ze moeten doen. We nemen slimme mensen aan zodat deze óns kunnen vertellen wat we moeten doen.”

Sociale innovatie
Employer of choice werkt vanuit de gedachte van ‘Sociale Innovatie’ . Laat je medewerkers beter functioneren door hen maximaal in staat te stellen hun potentie, kwaliteiten en mogelijkheden op de werkvloer te gebruiken. Dit dan op een manier die bij hen past en hen de meeste energie geeft.

Ook Employer of Choice worden?
-Gemakkelijk bekwame professionals binnenhalen?
-Méér bereiken met de kwaliteiten van je zittende mensen?
-Goed en duurzaam leiderschap ontwikkelen?

Plan een gratis strategiesessie met ons in en ontdek je mogelijkheden! 

Met dank aan Lieke de Jong van State of Excellence voor haar waardevolle input voor dit artikel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven