Niet duurder, wel duurzamer!

Het realiseren van resultaten staat bij ons bovenaan. Dit betekent dat wij er bewust voor hebben gekozen om onze trainingen, coaching en teamsessies in programmavorm aan te bieden. Vanuit deze werkwijze blijven wij, verspreid over langere tijd, met jou en je teams aan de slag. Onze teamontwikkeling programma’s staan voor maatwerk, flexibiliteit en de mogelijkheid om voortdurend te monitoren en bij te sturen.
De duur van onze programma’s varieert van 2 tot 12 maanden en is mede afhankelijk van de thema’s die spelen en de gewenste transformatie.

De keuze voor deze opzet maakt onze dienstverlening niet duurder maar wel veel duurzamer.

Voor jou als manager, directielid of MT-lid:

Veranderingen zijn pas echt duurzaam wanneer het eigenaarschap hierover daadwerkelijk op de juiste plek wordt neergelegd: bij het leidinggevend kader. Daarom werken we altijd samen met de opdrachtgever(s) aan de gewenste verandering. Zo zorgen we ervoor dat jij ook ná het programma in staat blijft om de resultaten van onze programma’s te consolideren en verder uit te bouwen.

Voordelen van onze programma’s:

  • Focus op resultaat!
  • Flexibele invulling en gemakkelijke bijsturing op basis van wat op enig moment nodig is binnen je team.
  • Alleen de instrumenten die echt voor jou en je team werken worden ingezet.
  • Programma’s zijn zo ingericht dat medewerkers zoveel mogelijk op hun werkplek blijven.
  • Programma’s hebben een hoog ‘doe’ karakter.
  • Medewerkers ‘volgen geen training’ meer maar participeren in het realiseren van teamontwikkeling.
  • Leidinggevenden blijven aan het roer staan.