Voor iedereen die zich ervan bewust is dat de mate van persoonlijk succes altijd gekoppeld is aan de mate van zelfkennis.

Personalcolor zorgt ervoor dat je:

  • zicht krijgt op je eigen authenticiteit en je persoonlijke kwaliteiten.
  • weet hoe je gezien wordt door anderen en waarom zij dus op jou reageren zoals ze reageren.
  • voortaan ook goed uit de voeten kunt met mensen die bij jou voor weerstand oproepen.
  • persoonlijk succes wordt verhoogd door een optimale communicatie mét anderen evenals empathie vóór anderen.
  • weet hoe om te gaan met situaties die je als persoon veel energie kosten.
  • weet hoe je jouw impact op anderen kunt vergroten.

Bij W2 Insight wordt dit mooie instrument op twee manieren ingezet:

1. Persoonlijke ontwikkeling leiders en medewerkers

Personalcolor geeft een haarscherp beeld van hoe jij als persoon in elkaar zit, hoe jij je wilt laten zien in de wereld, waar jij energie uit haalt en wat jou energie kost. Het laat ook zien waar je voorkeuren liggen, waar jouw kwaliteiten het best tot hun recht komen en wat écht bij jou past. Dit beeld noemen we het ‘Zelfbeeld’.

Vooral wordt ook de essentiële vraag: “Hoe ervaren anderen mij?” met Personalcolor beantwoord. Dit beeld noemen we het ‘Feedbackbeeld’. Om dit te bereiken is 360 graden-Feedback standaard bij Personalcolor ‘ingebouwd’.

Wanneer we doen wat we ‘normaal’ doen, creëren we een indruk bij anderen. Anderen gaan ons conform de indruk die ze van ons krijgen, ook behandelen. Wat gaat er door je heen wanneer we je nu vertellen dat in slechts 23% van alle situaties je Zelfbeeld daadwerkelijk ook overeenkomt met je Feedbackbeeld?

Juist: in een overgroot gedeelte van je interacties met anderen krijg je dus een andere reactie dan je eigenlijk verwacht of wilt. Mensen reageren anders op jou dan je graag zou willen met alle gevolgen van dien. Let op; vaak merk je dit niet eens op dat moment maar zie je het terug in beslissingen die anderen nemen over jou als mens of in zaken waar jij een belang bij hebt. Als medewerker krijg je misschien niet die promotie die je zo graag hebt, als leidinggevende lukt je misschien niet het gewenste gedrag bij je medewerkers te ontwikkelen (zonder dat je daar de reden van kunt achterhalen) of als verkoper krijg je misschien te vaak nét niet die opdracht.

Kun je je voorstellen hoe het je leven en werk gemakkelijker maakt wanneer je dit effectief kunt beïnvloeden?

Personalcolor is tevens uiterst waardevol gebleken bij o.a. loopbaanontwikkeling, inhoud geven aan functioneringsgesprekken of het bepalen van persoonlijke ontwikkeldoelstellingen.

2      Personalcolor en teambuilding / teamontwikkeling

Als het ergens aankomt op het kennen van jezelf en het kennen van de ander, dan is dat wel bij het samenwerken in teams! Hoe vaak gaat dat echter niet verkeerd!

Bij elk teamprogramma van W2 Insight is Personalcolor dan ook een waardevolle tool die er telkens weer voor zorgt dat teamleden zichzelf alsook hun teamgenoten veel beter gaan begrijpen en waarderen. Ieder teamlid leert vanuit het eigen Personalcolor zijn/ haar eigen drijfveren, persoonlijkheid, voorkeursgedrag, persoonlijke sympathieën en antipathieën. Tevens raakt men bekend met die van de andere teamleden. De focus verschuift van het letten / reageren op andermans gedrag naar het waarderen van andermans kwaliteiten. Het team leert  een gezamenlijke ‘taal’ te spreken. Deze ‘taal’ helpt bij het vergroten van het onderling vertrouwen (men leert elkaar immer heel goed kennen en waarderen). Een gevolg hiervan is dat teamleden nóg gemakkelijker en beter gaan samenwerken. Daarnaast maakt die gemeenschappelijke ‘taal’ de onderlinge communicatie en feedback stukken eenvoudiger.

Belangrijk om nog te vertellen is dat Personalcolor profielen nooit in termen van ‘goed’ of ‘fout’, ‘juist’ of ‘onjuist’ worden uitgelegd. Integendeel; deze profielen maken duidelijk waar ieders drijfveren en kwaliteiten liggen en geven een mooi inzicht op de gezichtspunten die mensen van nature innemen, op hun voorkeursgedrag en op hun manier van communiceren.

Natuurlijk worden Personalcolor profielen in individuele sessies besproken. Waardevolle inzichten zijn gegarandeerd!

Personalcolor is een product van Personalcolor Nederland. OrganisatieGroei is geaccrediteerd partner.