Leiderschap; over managers en ondernemers.

Leiderschap in twee soorten organisaties

We leerden vroeger dat er in een economie vier partijen zijn: bedrijven, gezinnen, banken en de overheid.
Bedrijven worden geacht te streven naar maximale winst en gezinnen proberen zo goed en zoveel mogelijk hun behoeften te bevredigen.

Toch kun je volgens ons niet meer van één soort bedrijvensector spreken.
Wij zien namelijk twee soorten organisaties: organisaties die worden geleid door ondernemers en organisaties die worden geleid door managers.
Bij de eerste groep organisaties is de leiding en het eigendom in handen van een ondernemer.
Bij de tweede groep zijn leiding en eigendom gescheiden. De leiding is in handen van het management, het eigendom in handen van de aandeelhouders.

Dit betekent een wereld van verschil wanneer we kijken naar factoren als rendement, groei of (lange termijn) bestaansrecht.
Een ondernemer draagt voortdurend zélf alle risico’s van zijn beslissingen. Zijn winst is zijn inkomen, positief of niet.
Een manager neemt dezelfde beslissingen. Het gevolg van deze beslissingen en de (financiële) risico’s zijn echter voor de aandeelhouder(s), niet voor de manager.
Zijn salaris loopt gewoon door.

Trekken we dit door, zou je kunnen stellen dat ondernemers met een eigen bedrijf, vanuit het oogpunt van ondernemersrisico, veel bewuster opereren dan organisaties geleid door managers. De ondernemer zou immers alles kunnen verliezen.
Van managers, vooral die van de grotere organisaties, is te vrezen dat deze verkeerde beslissingen nemen. De gevolgen van hun beslissingen treffen immers veel minder henzelf, maar veel meer andere betrokkenen.

Manager of ondernemer?

Betekent dit nu dat managers ook ondernemer moeten worden?
Nee, natuurlijk niet.

Wat zou het echter mooi zijn wanneer managers zich nog meer ondernemer zouden gaan voelen en vanuit dat gevoel hun organisatie of afdeling zouden gaan leiden alsof het hun eigen bedrijf zou zijn.

● Wat zou dit betekenen voor het rendement en de groei van hun organisatie?

● Wat zou dit betekenen voor krantenkoppen die tot nu toe schrijven over de grote, door managers geleide ondernemingen en die gaan over massaontslagen, fraudegevallen of een excessieve bonuscultuur?

● Wat zou dit betekenen voor de wederzijdse betrokkenheid tussen organisaties en hun medewerkers?

● Wat zou het tot slot mooi zijn wanneer zowel ondernemers als managers blijven streven naar het vergroten van persoonlijk leiderschap, integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel naar alle partijen die met hun organisatie zijn verbonden.

Ben je getriggerd door het bovenstaande?
We zijn benieuwd naar je comment.

Wil je met je organisatie dergelijke stappen maken?
Bel ons dan!

Lees ook nog eens één van onze vorige artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven