Binding; Alles wat erbij hoort, hoort erbij

Binding

Zoals we al in eerdere artikelen hebben aangehaald, werkt elk systeem vanuit drie basisprincipes. Vorige keer zijn we dieper ingaan op het hoe en waarom van het basisprincipe ‘Rangorde’.

Dit artikel staat in het teken van het basisprincipe ‘Binding’

‘Binding’ heeft te maken met plaats. Het houdt in dat iedere persoon of ieder aspect dat onderdeel uitmaakt (of ooit uit heeft gemaakt) van het systeem van de organisatie, ook recht heeft op een plek binnen dat systeem.

“Alles wat erbij hoort, hoort erbij”.

Mensen of groepen moeten gewaardeerd en erkend worden voor de rol die ze spelen binnen de organisatie. Deze erkenning geldt niet alleen voor het hier en nu; ze geldt ook voor bijvoorbeeld sleutelpersonen uit het verleden. Ook daarmee blijft namelijk een binding bestaan. (Denk maar eens aan de uitspraak “het lijkt wel of zijn geest hier nog steeds rondwaart”.) 

Erbij of niet Erbij

’Binding’ draait om ‘erbij horen of uitsluiten’. Mensen of teams die buitengesloten zijn, onjuist behandeld zijn, niet gewaardeerd worden voor hun bijdrage of bijvoorbeeld de organisatie gedwongen hebben moet verlaten, worden door iedereen op den duur vergeten. In systemisch opzicht worden ze vanwege het aspect ‘Binding’ echter niet vergeten en het systeem als geheel zal proberen dit te herstellen.

Je hoort dat bijvoorbeeld terug in uitspraken als:

 • “Vroeger hadden we een veel betere leiding”,
 • “Ik ben benieuwd hoelang deze manager het hier weer uithoudt”,
 • “Onbegrijpelijk dat ze die afdeling niet opdoeken”,
 • “Onbegrijpelijk dat ze die persoon hebben aangenomen”,
 • “Wanneer ze op deze manier met ons omgaan, dan ……”
 • “Die collega’s horen hier niet thuis”

of ziet het terug in bijvoorbeeld: 

 • Onrechtvaardige ontslagen.
 • Geen erkenning voor mensen met bijzondere bijdrage
 • Collega’s bombarderen tot onaantastbaar expert
 • Fraude of bedrog
 • Kwaadspreken en roddelen

Al deze signalen laten zien dat er iets mis is met ‘Binding’. Het gedrag wat medewerkers vervolgens laten zien is nooit in het belang van de organisatie en komt terug in conflicten en samenwerkingsproblemen. We hebben hier ook al over geschreven in ons artikel: ‘Pesten op het werk’.

‘Binding’ = correct afsluiten  

Soms worden directieleden of managers van de ene op de andere dag vervangen, zonder afscheid te kunnen nemen of het proces waarin men samen met medewerkers zat, af te kunnen sluiten. Hierdoor kan er verdeeldheid ontstaan tussen verschillende medewerkers. Pas wanneer dit op een goede manier afgesloten wordt en de bijdrage van de betrokken personen wordt erkend, zal de rust terugkomen in het systeem en kan de organisatie in haar geheel weer vooruit.

‘Binding’ wordt niet alleen verstoord door menselijk handelen binnen de organisatie. Ook gebeurtenissen van buitenaf zoals bijvoorbeeld fusie, doorstart ná faillissement of een calamiteit die zich binnen het bedrijf heeft voorgedaan, zorgen voor een verstoring. 

Tot slot 

Wie c.q. wat bij een organisatiesysteem hoort, beperkt zich niet tot de mensen die er op dit moment werkzaam zijn en de actuele organisatiestructuur. Ook de personen of instanties die op de een of andere manier het voortbestaan en het succes van de organisatie mogelijk hebben gemaakt, zijn van belang:

 • De oprichters (ook als ze vertrokken zijn),
 • Financiers en aandeelhouders,
 • Eventuele moederbedrijven,
 • Vertrokken medewerkers die een belangrijke invloed hebben gehad.
 • Belangrijke klanten en leveranciers,
 • Consultants en adviseurs.

Wanneer je dit nu gelezen hebt, stel jezelf eens de vraag:

 “Hoort alles binnen mijn organisatie er wel helemaal bij?” 

Signaleer je problemen binnen jouw organisatie die te maken hebben met het aspect ‘Binding’? neem dan gerust contact op. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar je comment!

Een reactie op “Binding; Alles wat erbij hoort, hoort erbij

 1. Frank zegt:

  Hallo,
  Ik zie plotseling patronen binnen ons team die duiden op ‘bindings’problemen. Praat daar graag een keer met jullie over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven