Trots op je organisatie?

In de vorige twee blogs; betrokkenheid van medewerkers en de rol van het management hierin, hebben we gezien dat betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie ontstaat vanuit slechts drie factoren waarvan de laatste twee nauw met elkaar verbonden zijn. In dit blog zoomen we in op de derde factor en geven we vier tips die ervoor zorgen dat je medewerkers trots (kunnen) zijn op hun bedrijf. Trotse medewerkers presteren beter. Trotse werknemers zijn de beste reclame voor je bedrijf. Trots en betrokkenheid gaan over emotie, over verbinding met- en aansluiting bij de identiteit van de organisatie. Trots is het gevoel dat ontstaat wanneer iemand z’n eigen of gezamenlijke successen viert. Een gevoel van trots kan al ontstaan wanneer de leidinggevende een compliment geeft voor een goede prestatie. Een gevoel van trots kan ook ontstaan uit het feit dat je deel uitmaakt van een team dat steeds weer samen op zoek is naar verbeteringen in de kwaliteit of kwantiteit van het geleverde werk en dat stilstaat bij behaalde mijlpalen. Een medewerker die trots is op zijn team of organisatie, neemt initiatief, voelt zich verantwoordelijk en is gericht op samenwerken. Ervoor zorgen dat je mensen trots zijn op hun eigen prestaties en hun bedrijf is dus zowel in het belang van de medewerker als in het belang van het bedrijf. De vier beste tips: –   Duurzaam ondernemen Duurzame werkgevers zijn populairder. Werkgevers die bijdragen aan milieu, goede doelen of het welzijn van de (lokale) omgeving worden meer gewaardeerd door hun medewerkers dan werkgevers die dat niet doen. (bron: Beste Werkgeversonderzoek 2013 van Effectory en VNU Vacature Media, waaraan ruim 300 organisaties meededen.) Opvallend is dat de honderd beste werkgevers uit het onderzoek allemaal maatschappelijk betrokken zijn. Maatschappelijk betrokken organisaties scoren over de gehele linie beter dan andere organisaties. Hun medewerkers vinden hen als organisatie veel leuker dan gemiddeld. Ook zijn ze oprecht trots op hun werkgever, hebben zij het gevoel echt bij hun organisatie te passen en vinden ze dat hun organisatie als geheel succesvoller is. Een organisatie die écht iets toevoegt heeft een grote aantrekkingskracht op nieuwe medewerkers en klanten. Medewerkers en klanten die ‘trots’ zijn, zetten zich graag extra in. Zij verspreiden hun mening (social media) en zijn waardevolle ambassadeurs. –   Benut de voordelen van sociale innovatie. Stop waar mogelijk met top down management en start de bottom up benadering Laat mensen zoveel mogelijk meedenken over de invulling van hun werk. Een heel eenvoudig voorbeeld is de manager die bij problemen eerst om de tafel gaan zitten met zijn eigen mensen en hen vraagt wat er beter kan. De ‘werkvloer’ kan namelijk veel beter inschatten hoe operationele en praktische zaken uitgevoerd moeten worden dan mensen aan de directietafel. Betrek medewerkers ook bij vraagstukken die leven binnen de organisatie. Die ruimte geven heeft tal van voordelen; innovatieve ideeën komen bijvoorbeeld sneller boven en mensen raken nog meer gemotiveerd en betrokken. –   Communiceer voortdurend de visie van je bedrijf. Waar sta je voor als organisatie? Wat is je toegevoegde waarde? Wanneer mensen zich herkennen in die visie en hierin geloven, ontstaat saamhorigheid en energie. Dit zorgt in tijden van crisis voor een gezamenlijk ‘wij’ gevoel met als insteek; ‘hoe gaan we het redden’, of; ‘laten we samen extra de schouders eronder zetten’. Als W2 Insight durven wij te zeggen dat het aanhangen van een gezamenlijke visie belangrijker is als een perfecte match van competenties. –   Formuleer een concrete bijdrage. Maak iedere medewerker duidelijk welke concrete bijdrage hij of zij levert aan het organisatieresultaat. Doe dit zo scherp mogelijk! Formuleer samen met de medewerker welke doelen voor die medewerker gelden, en waarom het behalen van die doelen belangrijk is voor de organisatie. Hebben we je met deze blog getriggerd en wil je verder onderzoeken wat trotse medewerkers voor impact op jouw organisatie kunnen hebben? Bel ons! We denken graag met je mee!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven