Teams zonder gedoe

Onze insteek bij organisatieverbetering en organisatieverandering ligt altijd bij de kwaliteit van het werkklimaat dat medewerkers ervaren op hun werkplek. Het spreekt voor zich dat ook het klimaat binnen teams onze uitdrukkelijke aandacht heeft. Hoe zit dat in uw team? Functioneert uw team goed, of is er ‘gedoe’ in het team? Allereerst; Wat is het verschil tussen een groep medewerkers en een team van medewerkers? Een team kenmerkt zich door een gemeenschappelijk doel waarbij je van elkaar afhankelijk bent om dit doel te bereiken. Deze wederzijdse afhankelijkheid is cruciaal en wordt helaas maar al te vaak vergeten. Reden voor ons om dit thema kort te belichten aan de hand van het model van Patrick Lencioni. In ‘Vijf frustraties van teamwork’ beschrijft Lencioni de kern van samenwerking in teams. In dit boek komen vijf grote frustraties aan de orde waar teamleden mee kunnen worstelen en die het optimaal functioneren van een team in de weg kunnen staan.. De karakteristieken van deze vijf frustraties voor teams die Lencioni heeft beschreven, zijn heel in het kort: 1. Gebrek aan vertrouwen Teams verbergen hun zwakheden en fouten voor elkaar of hebben moeite met het aanbieden en ontvangen van verontschuldigingen. Ze geven elkaar geen of niet oprechte feedback en aarzelen om elkaar hulp te bieden of te vragen. Er is onderling weinig interesse voor de privé situatie van de teamleden of er wordt nauwelijks over gepraat. 2. Angst voor conflicten Conflicten en confrontaties worden als onproductief gezien en gemeden; kritieke en controversiële onderwerpen komen niet op tafel. Teamleden trekken zich terug uit evt. discussies en echte problemen worden zelden opgelost. Bij teamvergaderingen houdt iedereen zich min of meer op de vlakte. 3. Gebrek aan betrokkenheid Er is onduidelijkheid binnen het team over de richting en de prioriteiten ervan. Individuele teamleden brengen weinig ‘offers’ om met het team tot resultaten te komen. Door het team genomen beslissingen missen duidelijkheid en tijdigheid. Teamleden stellen zich te weinig achter genomen besluiten op en individuele teamleden twijfelen over gemaakte keuzes. Er is te weinig eenheid in een team om een gezamenlijke weg te kiezen. 4. Vermijden van verantwoordelijkheid Deze teamleden in het team spreken elkaar te weinig aan op afgesproken doelstellingen, missen deadlines en/of belangrijke afspraken. Teamleden die onvoldoende presteren, worden niet aangesproken op hun gedrag. Het wederzijds respect is onder de maat. Gedrag van teamleden wordt onvoldoende ter discussie gesteld. Er ontstaat wrok bij de teamleden doordat onderlinge prestatieverschillen. 5. Te weinig aandacht voor resultaten Wanneer deze frustratie speelt, concentreert het team zich te weinig op collectieve resultaten. Ook prestaties van individuele teamleden worden te weinig gewaardeerd en successen worden te weinig ‘gevierd’. Het team stagneert en laat het zich makkelijk afleiden. Ook raakt het prestatiegerichte medewerkers kwijt. Deze frustraties zijn met elkaar verbonden en werken op elkaar door zoals de afbeelding laat zien. lencioni teamwork vijf frustraties piramide vertrouwen Krijg meer zicht op uw team en doe de teamtest van Lencioni voor een snelle diagnose van uw team. Deze test kunt u onderaan op deze pagina vinden. Heeft u vragen over de uitkomst van de test of wilt u met ons onderzoeken hoe uw teams beter te laten functioneren? Neem gerust contact met ons op!

2 reacties op “Teams zonder gedoe

  1. Rob zegt:

    Heel herkenbaar. Het ligt soms heel erg gevoelig en het is zo gemakkelijk om er vooral niet op te reageren…. Alleen je helpt jezelf én je team er niet mee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven