‘Ja Maar’ ………… Jammer!

De afgelopen jaren lijkt het er wel op dat JA MAAR een nationale kernkwaliteit is geworden. Door JA MAAR creëren we draagvlak, sluiten we compromissen, willen we iedereen binnen boord houden en praten we tot we een ons wegen. Op zich allemaal mooi om de lieve vrede te bewaren. JA MAAR kan daardoor ook processen volledig lam leggen. Met JA MAAR gaan mooie ideeën kopje onder in het moeras van onmogelijkheden en sneuvelen prachtige oplossingen op het slagveld van problemen. JA MAAR is dus eigenlijk heel vaak: Jammer! Voor de goede orde; het woordje ‘JA’ wordt al vaak weggelaten en in het dagelijkse taalgebruik blijft dan alleen nog het woordje ‘MAAR’ over. Hoe kan het anders? Eigenlijk is het heel eenvoudig; vervang het woordje ‘maar’ door het woordje ‘en’. Wat je dan krijgt is; JA EN. JA EN biedt een wereld van mogelijkheden. Alles kan ingepast worden binnen de eigen plannen. Je accepteert de situatie zoals hij is, EN …….. JA EN is de positie voor inspirerende denkers die met hun zienswijze telkens een nieuwe kijk op de werkelijkheid creëren. Hun basishouding is toekomstgericht maar ze leven ook in contact en harmonie met elk moment. Ze maken van elke nood een deugd. Wat is het verschil tussen JA EN en JA MAAR? Het zal je duidelijk zijn; Bij JA EN neem je waar wat er is. Niets meer en niets minder. Je zegt “ja“ tegen de wereld zoals die zich op dat moment aandient. Het zogenaamde halfvolle glas. Kijk je met een JA MAAR blik, dan zie je de dingen zoals ze hadden moeten zijn. Je ziet dan vooral wat er niet is. Je had verwachtingen die niet zijn uitgekomen; je ervaart een gevoel van gemis. Je kijkt naar het halflege glas. Is JA MAAR dan fout? De vraag die we onszelf hier willen stellen is: “is JA MAAR in deze situatie voor mij effectief?” Het is de kunst om bewust voor jezelf te bepalen welke de meest effectieve manier voor jou is om met een situatie om te gaan. JA MAAR leidt tot een afwachtende houding. Je weet het even niet, wat moet je doen? JA MAAR leidt tot niet handelen; je staat erbij en kijkt ernaar. Soms kan dat heel goed zijn. NEE WANT. We gaan nog even verder want er is in dit rijtje nog een derde zienswijze om met situaties om te gaan; de zgn. NEE WANT optie. NEE WANT is een positie van strijdvaardigheid of duidelijkheid. Grenzen aangeven, ‘NEE’ zeggen, een streep trekken. NEE WANT is de kwaliteit van assertiviteit, niet met de winden meewaaien en gaan voor wat jij vindt of je gelijk. Bewustwording JA MAAR in de betekenis van kritisch observeren of beschouwen, kan van levensbelang zijn in situaties waarin iets afhangt van slechts één verkeerde interpretatie of berekening. Soms is het beter om even geen besluit te nemen en er even een nachtje over te slapen. Helaas zijn we ons er niet meer van bewust hoe vaak we JA MAAR gebruiken als excuus om NIET tot handelen over te hoeven gaan. We focussen ons op wat er niet is en vergeten daardoor de prachtige mogelijkheden die er zijn om situaties om te draaien in ons voordeel. De NEE WANT keuze is een uitdaging voor frequent ‘ja maar’ roepers om duidelijk te laten zien waar ze (voor) staan. Door je ‘Nee’ vervolgens duidelijk te verklaren door ‘WANT’, toon je tevens respect voor de ander. Geen ge-ja-maar 🙂 , laat ons met een comment weten wat je ervan vindt! Dankjewel alvast!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven