High Performance; de focus op anderen

Hoe dienstbaar ben jij?

Soorten en maten van leiderschap
De afgelopen dagen is er in de wereld en in Nederland veel gebeurd op het gebied van leiderschap. In het kader van de verkiezingen probeerde men elkaar in debatten de loef af te steken in de strijd om het leiderschap van ons land. Daarnaast had de politieke rel tussen Nederland en Turkije ook alles te maken met leiderschap. En we hebben het dan verder maar even niet over de presidenten Trump en Poetin.
In onze artikelen schrijven we vaak over leiderschap en High Perforance. Leiderschap kent vele varianten en is er in diverse soorten en maten.
In het licht van de recente gebeurtenissen willen wij het deze keer hebben over de definitie van leiderschap van Frances Hesselbein.

Het leiderschap van een 100 jarige
De inmiddels 100-jarige(!) Hesselbein begon ooit als vrijwilligster bij de Girl Scouts of the United States of America als leidster van een groep Gidsen. Later werd ze CEO van deze in moeilijkheden verkerende organisatie met 680.000 mensen.
Ze vormde de organisatie, een club met krimpende ledenaantallen en een zeer lage participatie van minderheidsgroepen om tot een hernieuwd bloeiende organisatie. Ze deed dit door alles in de organisatie te veranderen, behalve de waarden, de beloften en de missie.

Hesselbein kreeg voor haar inzet maar liefst 21 eredoctoraten, schreef drie autobiografieën en was redacteur van 30 boeken in 29 talen. Ze wordt nog steeds gezien als een van de grootste leiders op dit moment in Amerika maar het is juist haar definitie van leiderschap die haar bijzonder maakt:

Kwetsbaarheid en dienstbaarheid
Leiderschap is volgens haar niet een mandje vol met trucjes of vaardigheden, het zijn kwaliteit, karakter en moed die een leider maken. Daarnaast is het een kwestie van integer ethisch handelen, een goed moreel kompas én de bereidheid om je zelf kwetsbaar te blijven opstellen.
Hesselbein gelooft in een krachtige synergie wanneer je dienstbaarheid aan anderen combineert met de passie voor je eigen missie en werk; dit zorgt tevens voor je eigen voldoening.
Leiderschap is volgens haar niet zo zeer de manier waarop je werkt maar wie je bent. Anderen ten dienste zijn maakt deel uit van het karakter -wie je bent- van een groot leider.*

High performance
Het is onmogelijk om te praten over het ontwikkelen van je mensen tot hun grootste potentieel en deze mensen vervolgens te behandelen op een manier waarbij zij gekleineerd worden of beperkt en begrensd worden. De enige manier waarop je als leider High Performance kunt bereiken is door het werk van anderen, al dan niet in je team.

Ego
Vaak gaat het mis en is de grote boosdoener de ongebreidelde groei van het eigen ego. Maar daar kan iedereen zelf iets aan doen!
De bekende Franse filosoof Levinas heeft ons ook al gewezen op het grote belang van de persoonlijke relaties. Hij zei: “In de ogen van de ander herken ik mijzelf in mijn verantwoordelijkheid voor de ander. Ik ben medeverantwoordelijk voor de waardering van de ander”.

De Joodse psychiater Viktor Frankl, zelf overlevende van de Holocaust, heeft aangetoond dat in de meest onmenselijke situatie van de Joodse vernietigingskampen een mens zonder vrienden niet in staat was om te overleven.

Verbindend leiderschap
In de discussie over het recht van vrije meningsuiting zoals we die de afgelopen week ook weer zagen oplaaien, wordt vaak radicaal gesteld dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met (de goede naam van) het individu of een groep mensen. Op deze momenten zal er van onderlinge samenhang dan ook niet veel terechtkomen. De kracht van een gemeenschap, maar ook die van een organisatie, bedrijf of afdeling is er daarentegen in gelegen dat men elkaar waardeert en daarmee de samenhang versterkt. Het is dan ook een teken van goed leiderschap wanneer een manager of leidinggevende hierin het goede voorbeeld geeft, ruimte schept voor vrijheid van meningsuiting maar ook ingrijpt wanneer de onderlinge samenhang of het samenwerken hierdoor in het geding komt.
Gelukkig is er een groeiend aantal ondernemers en leidinggevenden dat zich hiervan bewust is.

Verdeeldheid daarentegen ondermijnt alles wat belangrijk is.

En nu JIJ
Als leider High Performance in je team of je organisatie bereiken door het werk van anderen?
Onderlinge waardering bevorderen en jezelf kwetsbaar op blijven stellen?

We dagen je uit!

  • Bronvermelding voor deze passage:

Boek ‘Succes built to last. Creating al life that matters’ ( Porras, Emery, Thompson)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven