Een opgeruimd brein (deel 1)

In dit artikel lees je meer over de werking van ons brein, zowel bewust als onderbewust. In het tweede artikel dat later volgt, leer je hoe jouw brein je soms kan ‘gijzelen’ en vooral: hoe je dit kunt oplossen. Kortom: een opgeruimd brein, met een vrijer leven tot gevolg. Wil je daar nu al meer van weten? stuur ons dan een bericht door de sidebar rechts in te vullen.

Onze hersenen

Ons brein is een magisch en machtig instrument waarvan we, volgens deskundigen, nog maar 10% van de capaciteit benutten. Ons brein maakt ons leven mogelijk en is er tevens verantwoordelijk voor HOE we ons leven leiden. Onze ervaringen, de waarden en normen die we hebben ontwikkeld en alles waarin we geloven, liggen opgeslagen in 1.5 kg aan massa met ongeveer 86 miljard hersencellen. De manier waarop deze hersencellen onderling zijn verbonden in de zgn. neuronetten, bepaalt onder meer hoe we als mens zijn (noem het maar ons ‘karakter’), hoe we de wereld om ons heen ervaren en erin acteren.

Bewust of onbewust?

Het IJsbergmodel van McClelland laat zien hoe al onze ervaringen, overtuigingen, waarden en normen zich vertalen in hoe we als mens handelen en communiceren. Kort door de bocht gezegd, zorgt alles wat in onze persoonlijke IJsberg ‘onder water’ zit ervoor hoe we handelen en communiceren. Dus ook voor hoe we ons aan anderen laten zien.

Van veel zaken zijn we ons bewust omdat het in onze herinnering zit, omdat we dat geleerd hebben of omdat we daar bijvoorbeeld ooit een bewust besluit over hebben genomen. Wanneer we ons echter gaan afvragen WAAROM we een bepaald iets mooi, belangrijk, eng of vanzelfsprekend vinden, komen we tot de ontdekking dat we dat eigenlijk niet precies kunnen aangeven. We zitten dan in het onbewuste deel van ons brein. Lees ook dit artikel nog eens.

TEST: Wat is je lievelingskleur? En waarom?

Bewuste brein: in dit gedeelte worden rationele, weloverwogen keuzes gemaakt. Dit kost veel energie en gaat langzaam en gecontroleerd.

Onderbewuste brein: in dit gedeelte zijn oerinstincten, emoties en reflexen de baas. Deze komen bij bepaalde situaties bijna onmiddellijk naar boven .

Wanneer we daarbij nog benoemen dat de slechts 5 tot 10% van ons denken bewust gebeurt, zul je begrijpen dat ons handelen voor ruim 90% plaatsvindt aan de hand van emoties, reflexen of andere overtuigingen die a.h.w. zijn ‘ingebakken’.

De werking van ons brein

Natuurlijk gaat een wetenschappelijke verhandeling nu te ver. Wat wél belangrijk is om te weten is hoe ons brein alles wat we meemaken, verwerkt. In vaktermen; ‘codeert’.

Alles wat we beleven komt ‘binnen’ via onze zintuigen en vormt gedurende ons leven een soort database. Deze database vorm tevens het vergelijkingsmateriaal voor toekomstige ervaringen. Wanneer we voor het eerst als baby een appel zien, wordt de basis gelegd voor het vergelijkingsmateriaal ‘appel’. (Noem het maar je ‘referentiekader’). Elke soort appel die we voor de verdere rest in ons leven zien, wordt daarna op basis van onze database ‘gecodeerd’ als ‘appel’. Op deze manier kunnen we ook heel snel dingen herkennen, ook al zien we maar een klein gedeelte ervan.

Feiten versus gevoel

Ons brein codeert alles wat we waarnemen en ervaren op 2 manieren. Allereerst is er de code die vastlegt wat het is dat we zien / horen / proeven / ruiken / aanraken. De zgn. identificerende code. Bijvoorbeeld: ‘Ik zie een spruitje’.

Daarnaast maakt het brein ook een gevoelscode aan; de code die aangeeft wat iets voor jou betekent. Beide codes worden toegevoegd aan elk iets wat we meemaken of waarnemen. Bijvoorbeeld: ‘Spruitjes zijn vies en die lust ik niet’.

Op basis van de gevoelscode vinden we dus bepaalde dingen of mensen leuk en andere niet. We kiezen ook automatisch voor datgene wat een positieve gevoelscode heeft en we blijven zoveel mogelijk weg van alles wat ons een negatief gevoel geeft. Dit ‘Weg van de pijnbepaalt het merendeel van ons gedrag.

“Niets aan de hand” zul je nu wellicht denken.

Helaas, bij het ‘coderen’ van je ervaringen kan er heel veel misgaan, vooral wanneer er een overload aan input ontstaat en je brein op enig moment niet alles rustig kan verwerken. Bijvoorbeeld bij een ongeluk, een heftige ruzie, verliezen je portemonnee met al je pasjes of je baas die je plots voor vuile vis uitmaakt.

Deze situaties waarin je je plots op de een of andere manier onveilig kunt voelen zijn legio!

Je kent vast wel de termen ‘fight’, ‘flight’ en ‘freeze’. Dit zijn onze overlevingsreacties bij situaties van gevaar, stress, paniek etc. Ons cognitieve brein wordt offline gehaald, ons overlevingsbrein schakelt in: niet denken maar doen. Feiten en zo doen er niet meer zo toe. Onze emotie voert de boventoon en de adrenaline giert door ons lijf. Je hebt vast wel voorbeelden gehoord over mensen die in panieksituaties plots over bovenmenselijke kracht beschikken. Er zijn natuurlijk ook minder spectaculaire situaties die op enige manier tóch paniek of stress veroorzaken (lees het vervolgartikel).

Helaas saboteert dit mechanisme een correcte ‘codering’ door je brein. Herinneringen worden a.h.w. ‘gedumpt’ met het ontstaan van onderbewuste ‘stoorzenders’ tot gevolg. Ons brein is echter tijdloos en zal de rest van ons leven telkens teruggrijpen op wat ooit de meest effectieve manier was om met gevaar, onveiligheid of controle-verlies te dealen. Ooit ontstane stoorzenders zullen dus ook blijven optreden ook al heb je geen idee waar die vandaan komen.

In dit artikel willen we alvast PMA introduceren als een uiterst effectieve coaching methode om juist dit soort ‘stoorzenders’ op te sporen en te elimineren.

Wat is PMA (Progressive Mental Alignment)?

PMA is een spannende ontdekkingsreis in je eigen brein en de wereld van je onderbewustzijn. Je ontdekt waar je stoorzenders zitten en lost ze op. Meer energie, goede gezondheid, beter communicatievermogen en innerlijke rust zijn onherroepelijk het gevolg.

In het vervolgartikel “Stress vrijer leven“, leer je verder over hoe je brein ervaringen ‘codeert’. Je leest wat ‘Bad Clusters’ zijn, hoe die je beperken in je dagelijks leven en vooral: hoe je die met PMA kunt oplossen zodat je niet meer ‘gegijzeld’ wordt door onbewuste herinneringen.

De werkwijze van PMA

Voor degenen die nu al meer willen weten; een sessie met een PMA coach duurt ongeveer 1,5 – 2 uur. Aan de hand van vragen ga je kijken naar een aaneenschakeling van gebeurtenissen in je eigen leven. Je ontdekt onbewust opgeslagen ervaringen én de bijbehorende ‘stoorzenders’. Het aantal sessies is natuurlijk afhankelijk van wat je in je leven wilt aanpakken.

Nieuwsgierig of al interesse in een ervaringssessie?

Vul je gegevens in op de rechter sidebar en we nemen contact met je op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven