Betrokkenheid van medewerkers

Slechts 29% van de medewerkers is volledig betrokken bij hun werk…..

Vorige week was het weer in het nieuws; met de zwakke economie als reden willen steeds meer bedrijven gaan werken met flexwerkers. In sommige branches is de druk zelfs dermate hoog dat  medewerkers hun vaste baan opzeggen, om vervolgens terug te komen via een flexcontract, een payroll constructie of als ZZP’er. Reden voor ons om ‘betrokkenheid van medewerkers’, nu met een andere insteek, weer als thema van onze blog te nemen. Wat maakt een bedrijf succesvol? Betere producten, diensten, strategie, technologie of misschien gewoon een betere kostenstructuur dan de concurrentie? Natuurlijk dragen al deze facetten bij tot een goede prestatie van de organisatie. Voor ons als W2 Insight is echter de allerbelangrijkste factor die duurzaam voordeel creëert, gelegen in het Human Capital; het potentieel van medewerkers die samen de organisatie vormen. Niet voor niets was één van de gevleugelde uitspraken van de Amerikaanse marketingexpert Zig Ziglar: “You don’t build a business, you build people, and then people build the business”. We blijven er dus op wijzen hoe belangrijk medewerkers, of beter gezegd; de betrokkenheid van medewerkers is voor het uiteindelijke rendement van organisaties. Dit vraagt tevens om visie, ja zelfs durf van organisaties; iets wat we ook tegenkwamen in een studie van het Dale Carnegie institute en MSW Research: Uit onderzoek onder 1500 werknemers bleek namelijk dat de betrokkenheid van medewerkers voornamelijk voortkomt uit slechts drie factoren waarvan de laatste twee nauw met elkaar verbonden zijn:
  • De relatie met de direct leidinggevende.
  • Het geloof en vertrouwen in de leiding van het bedrijf.
  • Het gevoel van trots om voor het bedrijf te werken.
Werknemers gaven aan dat hun persoonlijke relatie met- en de waardering van de direct leidinggevende een belangrijke drijfveer is voor hun betrokkenheid. Het gedrag en de wijze van communiceren van de direct leidinggevende kan de betrokkenheid van medewerkers vergroten of juist een sfeer creëren waarbij medewerkers afhaken en in een soort van ‘overlevingsstand’ gaan. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen, ontwikkelen een prestatiegerichte, positieve werkhouding vanuit een toegenomen zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap. Daarnaast gaven medewerkers aan dat vertrouwen in de vaardigheid van het hoger management van de organisatie om de organisatie een juiste koers te laten varen, een tweede belangrijke drijfveer is. Hier vindt men het tevens belangrijk dat er helder en open gecommuniceerd wordt over hoe het bedrijf ervoor staat. Andere factoren die de betrokkenheid van medewerkers met de organisatie vergroten, zijn het met aandacht en respect behandelen van medewerkers, het weerspiegelen van persoonlijke waarden van medewerkers in de missie en visie van de organisatie en het gevoel dat de organisatie rekening houdt met wat voor medewerkers belangrijk is. In onze volgende twee Blogs willen we er verder op ingaan wat je specifiek als leidinggevende en als organisatie kunt doen om de betrokkenheid van je medewerkers te vergroten. Hebben we je met deze blog getriggerd en vraag je je af hoe je de betrokkenheid van jouw medewerkers verder kan vergroten? Neem gerust contact met ons op! Bron: ‘What drives employee engagement and why it matters.’ Dale Carnegie ©2012.

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven