Subsidies

Bij scholing van uw medewerkers bieden brancheverenigingen en overheid diverse mogelijkheden om subsidies te ontvangen. Gedurende het trainings- en/of opleidingstraject geeft OrganisatieGroei advies en ondersteuning om in aanmerking te komen voor financiële tegemoetkomingen.

OOM
Via OOM kunnen bedrijven en werknemers in de metaalbewerking financiële bijdragen ontvangen voor scholing en ontwikkeling. De bijdrage in de scholingskosten 2017 is 50% per persoon per jaar, tot een maximum van € 750,-. De PTT (Persoonlijke Trainingstoelage) 2017 kan worden aangevraagd voor maximaal 15 medewerkers of, indien dat meer is 30% van het personeelsbestand (Subsidieregeling persoonlijke trainingstoelage).

FCB
Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen professionals voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening (Subsidieregeling leren en ontwikkelen).

Praktijkleren (voorheen WVA)
Voor MBO opleidingen (BBL) kunnen bedrijven subsidie ontvangen als deze aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats (BBL) wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een maximum van € 2700,- per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats (Subsidieregeling praktijkleren).

Subsidies en overheidsregelingen
Bedrijven en ondernemers kunnen in aanmerking komen voor subsidies en regelingen. De subsidies zijn afkomstig van het Rijk, provincies en de Europese Unie. (Subsidieregeling Ondernemersplein)