Productie en Techniek

Bij onderstaande opdrachtgevers hebben een of meerdere van onze partners persoonlijk een advies, coaching en/of trainingstraject begeleid.

Ervaringen opdrachtgevers

Ervaringen opdrachtgevers

Marcel is een erg gedreven en betrokken persoon ...

Lees verder ...

die door zijn manier van werken in staat is personen op een positief kritische manier naar zich zelf te laten kijken. Daarnaast is het mooi om te zien hoe hij op een hele natuurlijke manier een bepaald positief groepsproces op gang krijgt. Mijn ervaringen met zijn trainingen op management niveau zijn erg positief!

Marc Beurskens, Commercieel Manager

Within our factory, we started ...

Lees verder ...

the EPAV module mid 2017 together with Marcel. In a difficult surrounding, with a long experience crew in their specific field of knowledge, the proces was in the beginning very hard tot implement. However, with the experience and leadership in the project by Marcel, the EPAV module was succesfully implemented, further more, we started EPAV level 2 within our factory. The benefits of the module is significant, deu to the leadership style of Marcel within this proces. Our crew is growing in ownership and taking responsibillity, working together and taking their position from their field of knowledge.

Han van Aanholt, Plantmanager

Marcel heeft met zijn bedrijf OrganisatieGroei, Aberson geweldig ...

Lees verder ...

geholpen in de ontwikkeling van ons MT. Inmiddels zijn we met de hele commerciële buiten dienst al aan een vervolg traject gestart. We geloven beiden niet in commerciële kunstjes maar in de ontwikkeling van het individu en het team voor commercieel succes. Marcel is een no-nonsense trainer en coach die uit eigen werk ervaring weet waar hij het over heeft en dat goed kan overbrengen naar de mensen. Een prettig mens en een goede sparringpartner op hoog niveau. Ik kan u Marcel van harte aanbevelen als trainer voor het verbeteren van de performance van uw bedrijf of als coach voor individuele begeleiding.

Gerard Bosman, Directeur

Een coach, die je weet te bereiken ...

Lees verder ...

en je naar een hoger niveau stuurt. Ik ben één keer, als productieleider, ingestapt bij een coachingstraject dat Marcel gaf bij Optiwa BV. Later in mijn carrière heb ik, als Operations Manager bij Oliver Healthcare Packaging, Marcel ingehuurd om mij te helpen onze organisatie te laten groeien. Ik ben onder de indruk van Marcel's vaardigheden om ons een spiegel voor te houden en ons met de neus op de feiten te drukken. Dit doet hij op een zeer duidelijke, respectvolle en opbouwende wijze, waarbij hij iedereen helpt te verbeteren in zijn/haar communicatieve vaardigheden en daarmee ook helpt te groeien in zijn/haar functie. Marcel straalt autoriteit uit in zijn vakgebied, waardoor mijn vertrouwen in hem groot is. Hij weet ons te raken en prikkelen en heeft onze organisatie volwassener en beter gemaakt. Marcel helpt een organisatie echt groeien!

Andy Wierts, Operations Manager

Marcel helpt organisaties en haar mensen vooruit ...

Lees verder ...

Door zijn pragmatische en doeltreffende aanpak en daarnaast zijn specifieke kennis en onder meer zijn goede coachende vaardigheden, is hij in staat om individuele personen en teams te laten groeien, samenwerken en beter te laten presteren. Bovendien is Marcel als mens heel geschikt om mee samen te werken. Kenmerkend voor Marcel is zijn openheid, to the point aanpak en eerlijkheid. Ik kan Marcel aanbevelen!

Maurice van Hal, Manager Personeelszaken

Ik heb met Marcel zeer prettig samen gewerkt ...

Lees verder ...

in zowel een gezamenlijke training en vervolgens een persoonlijke begeleiding. Marcel is als persoon in het bezit van een uitstekend observatie vermogen. Is verder zeer empathisch, houdt de communicatie vooral zakelijk en is zeer betrokken. Hij weet door dit observatie vermogen de juiste snaar te raken en hij houd je een spiegel voor naar zowel je eigen persoonlijkheid en het persoonlijk optreden. Door je zelf te leren kenen sta je open voor verandering en persoonlijke groei. Marcel gebruikt de theorie als ondersteuning van zijn begeleiding en weet zijn training aan te passen aan de behoefte van de groep. Graag geef ik een aanbeveling over de training en begeleiding van Marcel

Paul Bakker, Plantmanager

Ik heb Marcel van der Boom bij een aantal trainingstrajecten ...

Lees verder ...

van medewerkers meegemaakt. Hierbij is met name de balans tussen theorie en het daadwerkelijk in de praktijk brengen van deze theorie heel succesvol gebleken. Daarnaast is Marcel eerlijk, daadkrachtig en niet bang de confrontatie aan te gaan. Met daarbij wel altijd als doel de persoon of groep beter te maken. Belangrijkste is dat de deelnemers na de training zelf positief waren en ook daadwerkelijk veranderingen hebben ervaren en doorgevoerd. Als leidinggevende heb ik Marcel ook ervaren als een hele prettige sparringpartner met een brede, open en menselijke blik op veranderingsprocessen en verbetertrajecten.

Michiel de Jong, Verkoopmanager

Met de afdeling hebben we het trainingstraject...

Lees verder ...

Proactief Commercieel Samenwerken doorlopen. Dit was voor alle deelnemers een zeer leerzaam traject. De onderlinge samenwerking is hierdoor duidelijk verbeterd. Daarnaast neemt men nu meer eigen verantwoordelijkheid en heeft de afdeling een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Marcel weet heel goed de juiste snaar te raken, door mensen te confronteren met hun eigen gedrag. Hierdoor leert iedereen zichzelf nog beter kennen. Door in het traject Personalcolor mee te nemen, leerde iedereen niet alleen zichzelf maar ook anderen beter kennen. Er is nu meer onderling begrip en iedereen begrijpt nu ook sneller hoe personen in elkaar steken. Daarnaast is het nu gemakkelijker om met bepaalde karaktereigenschappen om te gaan. Aansluitend heb ik nog het traject persoonlijk Leiderschap doorlopen. Doordat Marcel de afdeling en mijzelf al kende, heb ik dit persoonlijke traject als zeer leerzaam en waardevol ervaren. Hij weet personen goed te doorgronden en weet iedereen enthousiast te krijgen tijdens het trainingstraject. Marcel is een zeer goede trainer/coach en hij weet deelnemers op een juiste manier te stimuleren.

Marc Kuijpers, Manager Commerciële Projectbegeleiding

Het succes van onze management training zit 'm...

Lees verder ...

in de eenvoudige methode die iedereen na zo'n training blijft toepassen. Het gebruik van de rode en groene driehoek methode of de hoofd-hart-buik-benen techniek heeft een betere, opener communicatie teweeg gebracht. Zonder een ander te kwetsen toch aangeven wat er mis gaat werkt!

Carla van den Anker, Operationeel & HRM manager

Marcel van den Boom is sinds 2010 bij...

Lees verder ...

onze organisatie betrokken als coach / trainer. Wij zijn binnen Fermacell bezig met een cultuuromslag en Marcel ondersteunt ons hierbij. We hebben een duidelijke visie op papier gezet en deze visie is door Marcel vertaald naar een trainingsprogramma voor het middenkader. Wij ervaren Marcel als een zeer deskundige trainer die de taal van de werkvloer spreekt. Hierdoor slaan de trainingen erg aan bij onze medewerkers. Waar bij aanvang van de trainingen de deelnemers redelijk sceptisch waren is dit door Marcel in korte tijd omgezet naar enthousiasme. Op aandrang van de deelnemers zelf is er uiteindelijk een vervolg training georganiseerd.

Ton Bouw, Technisch directeur.

Ervaringen binnen de afdeling Breeding op de...

Lees verder ...

R&D locatie in Haelen van Nunhems Netherlands BV met de advisering, coaching en het geven trainingen door Marcel van den Boom zijn erg positief. De trainingen die Marcel verzorgd heeft zijn prima op maat, spreken goed aan en hebben ook de beoogde veranderingen bij medewerkers en groepen medewerkers gebracht. Dit vooral bij de uitvoerende en leidinggevende groep personeel. Bij de medewerkers die een coaching traject met Marcel doorlopen hebben valt op dat ze een goede klik met hem hebben, hij praat hun taal, en dat ze belangrijke stappen voorwaarts maken in hun persoonlijke ontwikkeling.

Johan Warringa, Head of Breeding EuMEA

"Nunhems Netherlands hired Marcel for several...

Lees verder ...

individual coaching sessions and a training “Operational Management”. We can recommend Marcel and his way of working. He is very reliable, delivers good work and is pleasant to work with. He can work with people on all levels."

Arllette van Heel, HR Officer for the Research & Developement Division at Nunhems (part of Bayer Cropscience)

Door inzicht te geven in de achtergronden...

Lees verder ...

en structuur van het communicatie proces en vervolgens aan te geven hoe dit in de dagelijkse praktijk werkt zijn de medewerkers zich hiervan bewust geworden. Verder heeft Marcel dit handen en voeten geven door in een geheel open en veilige sfeer onderwerpen te bespreken, voorbeelden en mogelijke oplossingsrichtingen aan te geven. De medewerkers geven aan dat de persoonlijke manier waarop Marcel dit gedaan heeft te waarderen. Ook kunnen ze de opgedane kennis en methoden, zowel op het werk alsook privé goed te kunnen gebruiken. Naast de persoonlijke en veilige aanpak, zit er een goede structuur in de aangeboden stof. Dit maakt om de trainingen binnen meerdere geledingen van de organisatie aan te bieden.

Ton Wullms, Managing director

De gegeven training communiceren/...

Lees verder ...

leidinggeven voor het middenkader was praktisch, met gepaste stukjes theorie waarna deze in de praktijk werden gebracht. Deelnemers werden op de juiste manier begeleid en er bleek voldoende ruimte voor discussie. Waarbij de deelnemers met respect werden behandeld, maar wél op hun verantwoording en gedrag werden aangesproken. De lesstof was prettig leesbaar en goed als naslag te gebruiken.

Edwin Derks, (voormalig) Production supervisor

Een woord van dank en respect wil ik uiten...

Lees verder ...

voor het training traject leidinggeven. Bij het creëren van een midden kader in mijn huidig bedrijf. De tools en handvaten die trainer Marcel van den Boom heeft aangereikt zijn nog steeds effectief en meetbaar binnen ons huidig bedrijf. Door positie in te nemen, oude vastgeroeste normen te doorbreken, transparant en oprecht te confronteren, mag ik met trots uitspreken dat deze goal, het realiseren van een midden kader duidelijk is gelukt. Marcel, bedankt!

Marc Vrolijks, Directeur

“In 8 dagdelen en 3 persoonlijke gesprekken...

Lees verder ...

met de deelnemers is de communicatie binnen Verzinkerij van Aert en de stijl van leidinggeven sterk verbeterd. Door praktijkvoorbeelden, en het leren van communicatietechnieken en deze ook toe te passen is ook de onderlinge teamgeest eveneens sterk verbeterd. Deze training is voor bijna elk bedrijf toepasbaar, resultaat is verzekerd. Een aanrader!”

Hans van Casteren, Financieel controller

“Onze organisatie had gevraagd om een...

Lees verder ...

opleiding op maat voor onze leidinggevende medewerkers een groep van 11 personen. Deze wens is naar tevredenheid van alle deelnemers uitgevoerd. Men spreekt zelf van een van de beste opleidingen betrekking tot hun huidige functie. Door deze opleiding is er verbetering zichtbaar in de onderlinge communicatie en meer begrip voor andere collega leidinggevende.Wij kunnen deze opleiding dan ook aanraden voor soort gelijke organisatie als de onze.”

Albert Stevens, Bedrijfsleider

"Het betreft een zeer doeltreffende training...

Lees verder ...

over communiceren en leidinggeven. De aangereikte tools zijn direct toepasbaar in praktijk en werpen ook direct zijn vruchten af. Een aanrader voor elke bedrijf."

Rogier van Aert, Manager verkoop

“In 12 trainingsdagen met duidelijke...

Lees verder ...

doelstellingen en subdoelstellingen de basisvaardigheden nog eens verfrist en nieuwe vaardigheden opgedaan. Middels een kijk in de spiegel en met ervaren trainers uit de praktijk, de kunst van leren opnieuw ervaren. Praktisch en met veel interactie aan de slag. Plezierig en soms confronterend, maar met een duidelijke focus. Naast de organisatie doelstellingen ruim aandacht voor persoonlijke doelstellingen om het functioneren te maximaliseren. De opdrachten uit te voeren ter voorbereiding op de trainingen en de terugkoppeling hebben gezorgd voor een goede verankering!”

Guus Heijnen, Director of sales

Binnen Van Aarsen is de competentie...

Lees verder ...

samenwerking de belangrijkste basis om succesvol te kunnen zijn. De opdracht "training management development" die wij, in onderlinge afstemming hebben gegeven, is door Marcel van den Boom als trainer/begeleider naar uiterste tevredenheid uitgevoerd. Met name de persoonlijke aandacht voor de cursisten en de prettige onderlinge sfeer is als zeer positief ervaren.

Roger Groteclaes, Production manager

Marcel heeft ons fantastisch geholpen om...

Lees verder ...

ons team weer op grote stap verder te helpen in de richting van verdere groei van de volwassenheid van de organisatie. Eigen initiatief, verantwoordelijkheid nemen, aansturing, het maken van plannen en deze ook uitvoeren, over afdelingen heen denken, het gezamenlijke belang voorop stellen, het coachen van de eigen medewerkers zijn enkele van de onderwerpen die Marcel met onze groepsleiders op een aansprekende wijze heeft beetgepakt. De energie en aanpak heeft een nieuwe basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei van de fabriek van Vanderlande Industries. Dit heeft zich geuit in verbetering van kwaliteit en tijdigheid van onze activiteiten. Wat hierbij een absoluut gegeven is dat er een effeciency slag heeft plaats gevonden die de prijsstijgingen in de lonen en materialen reeds enkele jaren ruimschoots heeft gecompenseerd. Marcel heeft hier absoluut een belangrijke bijdrage aangeleverd.

Piet Schuit, (voormalig) Manager manufacturing

Marcel van den Boom heeft onze...

Lees verder ...

leidinggevenden van de Manufacturing afdeling in Veghel op een buitengewoon kundige wijze getraind. Door zijn ervaringen als leidinggevende en ondernemer weet hij onze leidinggevenden te inspireren in leiderschapstechnieken en voorkeurgedragingen. Tevens heeft hij de afdeling geholpen om de onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren. De combinatie van het aanbieden praktische kennis (en naslagwerk), maar vooral in de praktijk oefenen en borgen, hebben zeer bijgedragen in deze cultuuromslag op maat.

Mike Ruigrok, Senior HR manager

Marcel is een perfecte persoon met een goede...

Lees verder ...

mensenkennis en een hele goede trainer die de juiste snaar bij de mensen weet te raken voor o.a. een cultuurverandering binnen een bedrijf. Op energieke wijze draagt hij mensen diverse processen aan die zij zich eigen maken. Marcel durft de mensen te confronteren hoe zij acteren en zo bij te brengen wat hun zwakke of sterke kant is. Om vervolgens vanuit die confrontatie verder bouwen aan het doel. Marcel heeft mij geholpen / helpt nu mee om de aspecten van Eigenaarschap, Positie innemen, Aanspreken, Verantwoording nemen, bij de leidinggevers te ontwikkelen. Waar een aantal leidinggevers er in het begin sceptisch over het programma waren is naar een aantal lessen het nut hiervan en de overtuiging van de noodzaak tot ze doorgedrongen. En zijn er resultaten geboekt / worden geboekt. Dit alles op een plezierige manier en in zeer goed overleg met de opdrachtgever.”

Peter Amsen, Plantmanager

Wat ik altijd prettig vond, is de praktische...

Lees verder ...

aanpak van de probleemstellingen. Uiteraard is de theorie als een stuk basis om er volgens vrij snel in te zoomen op de problematiek van de persoon of groep. Ook was het “huiswerk” voor de groep of persoon, vooraf aan een sessie, nuttig om gelijk een vertrekpunt te hebben. Ook zeker om gelijk aan de praktijk te kunnen starten. Wat ik persoonlijk altijd knap vind (maar ja ieder zijn vak!) is een groep zover krijgen dat er een goede interactie komt en conflicten laten komen, maar ook zorgen dat men weer met een “voldoende gevoel” de deur uitloopt.

Ruud van Tour, Manager techniek dakpancluster

Bij de trainingen die Marcel op ons bedrijf heeft...

Lees verder ...

te geven, weet Marcel altijd een persoonlijk tintje te geven, hierdoor worden mensen geraakt. De bij ons uitgevoerde coaching en communicatie trainingen, zijn niet vanuit een boek, maar vanuit het gevoel en praktijkervaring gebracht en dit weten de cursisten zeer te waarderen. Er komt op maat toegespitste informatie en de opdrachten hebben betrekking op de eigen werksituatie. Hierdoor kun je gelijk met de aangeboden leerstof aan de slag. Indien er sprake is van nieuwe trainingen dan wordt er naar Marcel gevraagd, daar hij zich bij ons heeft bewezen en met vele medewerkers inmiddels een vertrouwensband heeft opgebouwd.

Michel Groenewegen, Plantmanager

De trainingen die Marcel uitgevoerd heeft...

Lees verder ...

bij Wienerberger, zowel individueel als in groepsverband, kenmerken zich door de volgende zaken. Rustig, niet bedreigend voor wie dan ook (iedereen wordt erbij betrokken), levendig en komt altijd "to the point"

Jan Fila, Regiomanager

Marcel van den Boom heb ik leren kennen als...

Lees verder ...

een zeer ervaren, deskundig en gedreven coach. Reeds enkele jaren is Marcel betrokken bij trainings- en ontwikkelprogramma's van leidinggevend personeel bij Wienerberger b.v.. Op een prettige en deskundige wijze weet Marcel medewerkers te enthousiasmeren voor de trainingen. Zo heb ik in 2013 ook een training mogen volgen bij Marcel. Een training met veel diepgang, waarbij telkens theorie en praktijk gecombineerd werd. Alle facetten binnen het leidinggeven werden behandeld. Ik heb deze training als zeer positief ervaren en kan dan ook iedereen de expertise van Marcel aanbevelen.

Marc Engelen, Plantmanager